SHB 314

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 314 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Arıkan, Çiğdem (1996) Psikiyatrik Tedavide Ekip Çalışması Ruh Hastalıklarının Tedavisinde Psiko-sosyal Bir Boyut. Ankara: Şafak Matbaacılık
Yardımcı Ders Kitabı Stuart, Paul H. (1997). Community Care and the Origins of Psychiatric Social Work, Social Work in Health Care,
Dersin Amacı Tıbbi sosyal hizmet ve kapsamı, önemi ve tarihsel gelişimini kavrama. Tıbbi sosyal hizmet uygulamaları, ekip çalışmaları ve vaka çalışmaları ile pekiştirmesini sağlamaktadır.
Dersin Özeti

Tıp bilimi, tıbbi sh alanı, bilgi, beceri ve değer sistemi, Örnek olay vaka çalışması, Tıbbi sosyal hizmet kapsamı, Tıbbi Sosyal hizmet tarihçesi(Dünya ve Türkiye). Sağlık, Refah, Politika ve sosyal hizmet, Sağlık alanında kullanılan yaklaşımlar: teşhis ekolü, medikal model, öğrenci sunuşu ve vaka tartışması. Sosyal adalet yaklaşımı, Sağlık alanında sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal hizmet uzmanının rolleri, Tıbbi alanda Planlı değişim ya da müdahale süreçleri, Farklı ünitelerde sosyal hizmet uygulamaları, Kronik hastalarda sosyal hizmet uygulamaları: kanser, Nefroloji, MS, Sunum ve vaka tartışması, Organ Transplantasyonu ve akciğer hastalıkları: sunum ve tartışması, HIV, Hepatit: Sunum ve vaka tartışması, Psikiyatrik sosyal hizmet ve Geriatrik sosyal hizmet: sunum ve tartışması, Sosyal hizmet alanında sağlık sorunları yaşanan vakalara müdahale

Dersin Öğrenim Çıktıları

Tıp ve sosyal hizmetin ortak çözüm yanlarının kavranılması

Sağlık ve sosyal hizmetin uygulamadaki rol ve yaklaşımlarının anlaşılması

Sosyal hizmetin Tıp ve Psikolojinin ortak çalışma alanlarının pratikte ve teorikte pekiştirilmesi

Tıbbi ve sosyal hizmetin uygulamadaki ortak çalışmalarının tam anlamıyla işlenip anlaşılmasını sağlamak

Kronik hastalık ve vakalarda sosyal hizmet ve tıbbi açıdan kriz döneminin sağlıklı olarak atlatılması ve verimli sonuca ulaşılması için izlenilen yöntemin değerlendirilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tıp bilimi, tıbbi sh alanı, bilgi, beceri ve değer sistemi
2. Hafta Örnek olay vaka çalışması
3. Hafta Tıbbi sosyal hizmet kapsamı, Tıbbi Sosyal hizmet tarihçesi(Dünya ve Türkiye). Sağlık, Refah, Politika ve sosyal hizmet
4. Hafta Sağlık alanında kullanılan yaklaşımlar: teşhis ekolü, medikal model, öğrenci sunuşu ve vaka tartışması. Sosyal adalet yaklaşımı
5. Hafta Sağlık alanında sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal hizmet uzmanının rolleri
6. Hafta Tıbbi alanda Planlı değişim ya da müdahale süreçleri
7. Hafta Farklı ünitelerde sosyal hizmet uygulamaları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kronik hastalarda sosyal hizmet uygulamaları: kanser
10. Hafta Nefroloji, MS, Sunum ve vaka tartışması
11. Hafta Organ Transplantasyonu ve akciğer hastalıkları: sunum ve tartışması
12. Hafta HIV, Hepatit: Sunum ve vaka tartışması
13. Hafta Psikiyatrik sosyal hizmet ve Geriatrik sosyal hizmet: sunum ve tartışması
14. Hafta Sosyal hizmet alanında sağlık sorunları yaşanan vakalara müdahale
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 4 2 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 4 2 3 3 2
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 2 2 3 1
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 2 3 4
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 4 2 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 2 3 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 3 2 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 2 3
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 2 3 3 4
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 4 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 4 72
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri