SHB 312

Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 312 Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hemen hemen bütün toplumlarda nüfusun yarısını oluşturan kadınların yaşadığı sorunların farkındalığını öne çıkarmak, kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yapmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler toplumsal cinsiyet farklılıklarını, Kadınların kırsal kesimdeki çiftlik işlerinden profesyonel alanlara kadar uzanan mesleklere artan oranlarda katılımında yaşa
Dersin Özeti

Tanım ve kavramlar: Global açıdan toplumsal cinsiyet ve sosyalizasyon/Kadına yönelik şiddet: aile içi şiddet/Medya ve kadın- sağlık ve kadın/Sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte kadınların ev içi ve ev dışı yaşamlarındaki değişmeler

Dersin Öğrenim Çıktıları

Kadınların yaşadığı sorunlara dair farkındalık artar

Toplumsal cinsiyet ve rolleri konusunda bilinç artar
Kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanım ve kavramlar: Global açıdan toplumsal cinsiyet ve sosyalizasyon
2. Hafta Kadın-erkek eşitsizliğinin tarihi kökenleri ve sonuçları
3. Hafta Türkiyede Kadın sorunları ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalar konusundaki metodolojik tartışmalar
4. Hafta Türkiyede Kadın sorunları ve bunlarla ilgili Kadınların eğitim problemi: Eğitim ve gelir düzeyinde yükselmenin sosyal tabakalar arasındaki hareketliliklere etkisi
5. Hafta Kadına yönelik şiddet: aile içi şiddet
6. Hafta Erken yaşta evlilik, Kuma ve kumalık
7. Hafta Kadın ve töre cinayetleri- Mobing
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta ILO-CEDAW- Pekin Deklarasyonu- Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı
10. Hafta Medya ve kadın- sağlık ve kadın
11. Hafta Dinlerde Kadın- Kadın suçlularla önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri
12. Hafta Kadınların çalışma hayatında konumları, mesleki yaşamda yükselmeleri önündeki engeller
13. Hafta Sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte kadınların ev içi ve ev dışı yaşamlarındaki değişmeler
14. Hafta Modernleşme ve sanayileşme ile değişen kadın rolleri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 93
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri