SHB 311

Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmetler

Dersin Adı: SHB 311 Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmetler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sanayi devrimi ile ortaya çıkan kentleşme olgusunun beraberinde getirdiği sorunları anlamak ve bunlara çözüm stratejileri geliştirmek. Kentleşme sürecinde Türkiye`deki kentsel alanlar ve gecekondu bölgelerini ele alarak buralardaki çarpık kentleşmeler sonucunda ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözümler sunmak.
Dersin Özeti

Kentleşme tanımının yapılması ve kentleşme ile ilgili temel kavramların açıklanması, Kentleşmeye yönelik kuramlar, Dünyadaki ve Türkiye'deki kentleşmenin tarihsel arka planı, Kentleşme ve toplumsal hareketlilik, Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

Kentleşme sürecinin beraberinde getirdiği sorunları anlar.

Bu sorunlara ilişkin yeni stratejiler geliştirir.

Geleneksel kent ve çağdaş kent arasındaki ayrımı fark eder.

Sürdürülebilir kentleşme stratejileri belirler.

Kentte yaşayan nüfusa yönelik sosyal hizmet politikaları geliştirir.

Kentlere yönelik sosyal hizmet modelleri geliştirir.

Gecekondunun farklı yanlarının ortaya konmasında sosyal hizmetin rolünü keşfeder.

Çevresel ve toplumsal sorunlara yönelik duyarlılığın oluşturur ve bunlara çözüm sunmaya çalışır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kentleşme tanımının yapılması ve kentleşme ile ilgili temel kavramların açıklanması
2. Hafta Kentleşmeye yönelik kuramlar
3. Hafta Kırsal ve kentsel alanların farklılıkları
4. Hafta Dünyadaki ve Türkiye`deki kentleşmenin tarihsel arka planı
5. Hafta Kentleşmeyi ortaya çıkaran sebepler
6. Hafta Kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar
7. Hafta Gecekondu kavramı ve buralara yönelik sorunlar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kentleşme ve toplumsal hareketlilik
10. Hafta Kentleşme politikaları
11. Hafta Kentteki toplumsal tabakalaşma sistemleri
12. Hafta Kentte sağlık sistemleri
13. Hafta Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri
14. Hafta Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerinin Önemi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 93
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri