SHB 310

Ailelerle Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 310 Ailelerle Sosyal Hizmet
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sosyal düzen ve sosyal hizmet için küçük yaştan itibaren sağlıklı ve ahenkli bir ailenin önemli bir kurum olduğunun vurgulanması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Ailenin tanımı fonksiyonları. Sosyal yapı ve değişen toplumda aile

Aile ve sosyal çevre aileler arası problemler.

Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: eş ve çocuk istismarı, evden kaçma ve terk.

Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: ailede kayıp ve genelci müdahaleler.

Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: Çocuk Şubeleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

Aile sorunlarına olumlu müdahalede gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesi

Ailede çocukların haklarını tanımlar

Ailenin ve toplumun çocuk hakları konusunda duyarlı olmasının önemini açıklar

Sağlıklı ailede çocuğun konumunu tanımlar

Aile bağlarının zayıf olduğu durumlarda sosyal problem boyutunu analiz eder

Aile ile çocuk arasındaki ilişkileri tasarlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ailenin tanımı fonksiyonları. Sosyal yapı ve değişen toplumda aile
2. Hafta Aile tipleri ve gelişimleri. Ailede güç ve denge
3. Hafta Aile üyeleri: özellikleri, rolleri ve sorumluluklar
4. Hafta Aile politikaları, program ve projeler.
5. Hafta Aile ve sosyal çevre aileler arası problemler.
6. Hafta Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: sorunlar ve çözüm yolları aile içi çatışma ve şiddet
7. Hafta Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: eş ve çocuk istismarı, evden kaçma ve terk.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: boşanma ve ayrılık
10. Hafta Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: ailede kayıp ve genelci müdahaleler
11. Hafta Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: Çocuk Şubeleri
12. Hafta Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: Aile mahkemeleri
13. Hafta Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: çocuk mahkemeleri
14. Hafta Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: denetimli serbestlik şubeleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 93
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri