SHB 309

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 309 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Tarihsel gelişim içerisinde hak ve sosyal adalet kavramlarının anlaşılması, evrensel olarak insanların doğal olarak sahip olduğu haklarının bilmesi. Ulusal ve uluslararası hukuk ve yasalarda yer alan insan hak ve hukuklarından haberdar olunmasının sağlanması ve başkalarının özgürlük, hak ve hukukunu ihlal etmeden sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğunu
Dersin Özeti

Tanışma ve dersin tanıtımı, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme, Herkesin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme, Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme, Yaşama ve kişisel bütünlük hakları, Müze ve tarihi yerlerin gezisi, Türkiye de ve dünyada insan hakları kavramı tartışmaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

Evrensel İnsan haklarının bilinmesini sağlar

Ulusal ve uluslararası insan hakları bildirgelerinin anlaşılmasını güçlendirir.

Demokrasi ve sosyal adaletin kavramasında etkili olmuştur.

İnsan haklarına saygıyı ve çok kültürlülük kavramlarının tanınmasına yardımcı olmuştur.

İnsanın doğasında sahip olduğu haklara karşı saygılı olmayı pekiştirir.

İnsan haklarının ve demokrasinin gelişmesindeki sosyal hizmet rolünün anlaşılmasının kavranmasını sağlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve dersin tanıtımı.
2. Hafta İnsan hakları felsefi temelleri: Aydınlanma düşüncesi ve insan hakları.
3. Hafta İnsan hakları nedir?, İnsan hakları ilkeleri nelerdir? Yükümlülükler, kurallar nasıl isler? Kuralları ve sınırlamaları kimler koyar? Kimler izler?
4. Hafta Birleşmiş Milletler Sistemi ve Temel belgeler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve siyasal Haklar Uluslararası sözleşmesi, Ekonomik, sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası sözleşmesi, Her Türlü Ayrımcılığının ortadan Kaldırılması Uluslararası söz
5. Hafta Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme, Herkesin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme, Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme
6. Hafta Temel Belgeler II. İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezalandırmanın Önlenmesi Sözleşmesi.
7. Hafta Ayrımcılık yasağı ve insan hakları ve sosyal hizmetler.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yaşama ve kişisel bütünlük hakları: Müze ve tarihi yerlerin gezisi.
10. Hafta Kadınların ulusal ve uluslar arası hukuktaki yeri ve hakları.
11. Hafta Yoksulluk ve insan hakları, hakların sınırları.
12. Hafta İnsan hakları, sosyal haklar, Türkiye’den resimler ve sunum.
13. Hafta Türkiye ve dünyada insan hakları kavramı tartışmaları
14. Hafta Türkiye’de insan haklarının ihlaline karşı alınacak önlemler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 93
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri