SHB 308

Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim

Dersin Adı: SHB 308 Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders,örgüt ve yönetim kavram ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve tipleri, sosyal hizmet örgütlerinde yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütte çatışma ve değişim, sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve yönetimi, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı vb. konu
Dersin Özeti

Tanışma ve Dersin Çerçevesini Tartışma, Yönetim kavramı, gelişimi, modern yönetim anlayışının kökenleri, Yönetimin işlev ve rolleri.

Değişen baskın ideolojiler, dönüşen sosyal refah anlayışı, yeni kamu yönetimi anlayışı ve sosyal hizmetler sistemine etkileri

İnsani Hizmet Örgütlerinde Örgüt Kültürü ve Değerler

İnsani Hizmet Örgütlerinde Çevresel Kaynakları Kullanma ve Fon Geliştirme

Dersin Öğrenim Çıktıları

Sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve yönetimini açıklar.

Çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması ve yönetici olarak sosyal hizmet uzmanının rollerini açıklar.

Sosyal hizmet örgütlerinde süpervizyonun yeri ve önemini değerlendirir.

Sosyal hizmet örgütlerinde resmi kayıt sistemini ve süpervizyonu tanır.

Sosyal hizmet örgütlerinde resmi kayıt sistemini ve süpervizyonu tanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Dersin Çerçevesini Tartışma, Yönetim kavramı, gelişimi, modern yönetim anlayışının kökenleri, Yönetimin işlev ve rolleri.
2. Hafta Örgüt ve Yönetim Kuramları
3. Hafta Örgüt ve Yönetim Kuramları
4. Hafta Değişen baskın ideolojiler, dönüşen sosyal refah anlayışı, yeni kamu yönetimi anlayışı ve sosyal hizmetler sistemine etkileri
5. Hafta Türkiyede Kamu Yönetimi Sistemi
6. Hafta İnsani Hizmet Örgütleri: Kapsam ve Temel Özellikler
7. Hafta İnsani Hizmet Örgütleri: Kapsam ve Temel Özellikler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İnsani Hizmet Örgütlerini Etkileyen Çevresel Faktörler
10. Hafta İnsani Hizmet Örgütlerinde Örgüt Kültürü ve Değerler
11. Hafta İnsani Hizmet Örgütlerinde Karar Alma: Liderlik, Katılım, Süpervizyon
12. Hafta Stratejik Planlama
13. Hafta İnsani Hizmet Örgütlerinde Çevresel Kaynakları Kullanma ve Fon Geliştirme
14. Hafta Proje Yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 2 3 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 3 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 3 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 3 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 7 0 8 56
Uygulamalı Ders 7 0 8 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 8 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 187
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri