SHB 307

Yaşlılara Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 307 Yaşlılara Sosyal Hizmet
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Kalınkara, Velittin(2011). Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Nobel Yayınları: Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Tufan, İsmail(2003). Modernleşen Türkiye`de Yaşlılık ve Yaşlanmak Yaşlanmanın Sosyolojisi, Anahtar Kitaplar Yayınevi
Dersin Amacı Yaşlılık ve yaşlılık alanını tanımak, yaşlılara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri konusunda beceri kazanmak, yaşlılık dönemimde karşılaşılabilecek sorunları öğrenmek ve bu sorunlara çözüm stratejileri geliştirebilmek.
Dersin Özeti

Yaşlanma, Yaşlılık ve Sosyal Hizmet, Yaşam Kalitesi-Başarılı Yaşlılık Kuramı ve-Yaşlılık İle İlgili İstatistikler-Yaşlılık Döneminde Yaşanan Sorunlar-Yaşlı Refahı-Politikası, Ulusal ve Uluslararası Yaşlı Mevzuatı-Yaşlılara Hizmet Veren Kuruluşlar-Yaşlılarla Sosyal Hizmet Uygulaması, Yaşlılık Teorileri-Yaşlılarla Çalışma, Yaşlıların Bireysel İhtiyaçları, Korunmaya Muhtaç Yaşlılar, Yaşlı İstismarının Tanımı ve Türleri-Yaşlı İstismarına Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi-Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği-Yaşlılık Dönemi Hastalıkları-Yaşlının Huzurevinde Kalma Süreci-Emeklilik

Dersin Öğrenim Çıktıları

Yaşlılık alanını tanır.

Kuşaklar arası sosyal dayanışma bilincini geliştirir.

Yaşlılara yönelik sosyal hizmet müdahalelerini öğrenir.

Yaşlılara yönelik sosyal politikaları öğrenir.

Yaşlılara uygun sosyal bakım ve sorumluluk modelleri hakkında bilgi edinir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yaşlanma, Yaşlılık ve Sosyal Hizmet, Yaşam Kalitesi
2. Hafta Başarılı Yaşlılık Kuramı ve Yaşlılık İle İlgili İstatistikler
3. Hafta Yaşlılık Döneminde Yaşanan Sorunlar
4. Hafta Yaşlı Refahı Politikası, Ulusal ve Uluslararası Yaşlı Mevzuatı
5. Hafta Yaşlılara Hizmet Veren Kuruluşlar
6. Hafta Yaşlılarla Sosyal Hizmet Uygulaması, Yaşlılık Teorileri
7. Hafta Yaşlılarla Çalışma, Yaşlıların Bireysel İhtiyaçları, Korunmaya Muhtaç Yaşlılar, Yaşlı İstismarının Tanımı ve Türleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yaşlı İstismarına Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi
10. Hafta Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
11. Hafta Yaşlılık Dönemi Hastalıkları
12. Hafta Yaşlının Huzurevinde Kalma Süreci
13. Hafta Emeklilik
14. Hafta Huzur Evinde Kalma Sürecinde Karşılaşabileceği Durumlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 8 2 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 4 72
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri