SHB 305

Uygulamalı Araştırma I

Dersin Adı: SHB 305 Uygulamalı Araştırma I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Karasar, N. (2002) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitabı Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Dersin Amacı Öğrenciye, sosyal hizmetin müracaatçı gruplarının ihtiyaç ve sorun alanlarının bilmesine dair bilimsel araştırma becerisi kazanmasını sağlamak. Ayrıca öğrencinin araştırma yapması, araştırma sonuçlarını sunması ve bunları raporlaştırmasını sağlanmaktır.
Dersin Özeti

Konunun Belirlenmesi-Tez Önerisinin Verilmesi-Tezin Kuramsal Bölümünün Yazılması-Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Uygulamalı araştırmanın nasıl yapılacağına dair bilinç geliştirir.

 Sosyal hizmete dair araştırma modellerini anlar ve açıklar.

Araştırmaya yönelik stratejileri açıklar.

Toplumsal içerikli konular hakkında araştırmalar yapar.

Sosyal hizmet araştırmasının anlamı ve etiği ilişkisini kurar.

Sosyal hizmete ilişkin bir sorun alanında araştırma projesi geliştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konunun Belirlenmesi
2. Hafta Konunun Belirlenmesi
3. Hafta Konunun Belirlenmesi
4. Hafta Tez Önerisinin Verilmesi
5. Hafta Tez Önerisinin Verilmesi
6. Hafta Tez Önerisinin Verilmesi
7. Hafta Tez Önerisinin Verilmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Tezin Kuramsal Bölümünün Yazılması
10. Hafta Tezin Kuramsal Bölümünün Yazılması
11. Hafta Tezin Kuramsal Bölümünün Yazılması
12. Hafta Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi
13. Hafta Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi
14. Hafta Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 2 3 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 3 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 3 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 3 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 7 0 3 21
Uygulamalı Ders 7 0 8 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 8 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri