SHB 304

Engellilere Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 304 Engellilere Sosyal Hizmet
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Karatepe, H. (1998). Bulundukları Toplum İçinde Engelli Çocuklar, Ankara: Seçkin Yayınevi
Yardımcı Ders Kitabı Ataman, A. (2011). Özel Eğitime Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
Dersin Amacı Engelli ve engelli gruplarının tanımı, engellilerin yapısı, toplumdaki dağılımları, engelli için çalışmalar, yapılan hizmetler ve hizmetlerin kalite çeşitliği konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

Engelli tanım ve kavramları, Engelli grupları, Engelli gruplarının toplum içerisindeki dağılımları, Engelli grupların demografik özellikleri, Engelli gruplarına yapılan hizmetler, Engelli ailelerine yapılan hizmetler, Yapılan hizmetlerin çeşitleri, Engelli için oluşturulan hizmet seçenekleri, SHÇEK´in yaptığı hizmetler, Rehabilitasyon merkezleri ve yapılan hizmetler, Özel rehabilitasyon merkezleri ve yaptığı hizmetler, Engelli ailelerinin psikolojik durumu, Engelli ailelerinin psikolojik durumuna yönelik yapılan hizmetler

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bir sosyal hizmet alanı olarak engellilik, engelli birey ve ailesiyle çalışmada gerekli bilgi, beceri ve değer kümesini öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Engelli tanım ve kavramları Haftalara Göre Ders Konuları Hafta Ön Hazırlık
2. Hafta Engelli grupları
3. Hafta Engelli gruplarının toplum içerisindeki dağılımları
4. Hafta Engelli grupların demografik özellikleri
5. Hafta Engelli gruplarına yapılan hizmetler
6. Hafta Engelli ailelerine yapılan hizmetler
7. Hafta Yapılan hizmetlerin çeşitleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Engelli için oluşturulan hizmet seçenekleri
10. Hafta SHÇEK´in yaptığı hizmetler
11. Hafta Rehabilitasyon merkezleri ve yapılan hizmetler
12. Hafta Özel rehabilitasyon merkezleri ve yaptığı hizmetler
13. Hafta Engelli ailelerinin psikolojik durumu
14. Hafta Engelli ailelerinin psikolojik durumuna yönelik yapılan hizmetler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 6 2 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 4 72
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 153
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri