SHB 303

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları III

Dersin Adı: SHB 303 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Sosyal hizmet meslek ve disiplininde gerekli olan planlı müdahale ve değişim süreçlerini genelci yaklaşım çerçevesinde yetkin bir şekilde değerlendirme ve kullanmaya başlamaktır.
Dersin Özeti

Planlı müdahale sürecinin örnek çalışmalarla gözden geçirilmesi, Sorun Çözme Süreci Olarak Sosyal Hizmet, Sorun ve süreç kavramları, Sorun çözme aşamaları, Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, Değerlendirmenin tanımı ve amacı, Değerlendirmede dış faktörler, Bireylerle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Sorun çözme sürecini kavrar ve uygulamaya geçirir.

Sosyal hizmet müdahale- değişim sürecini, kavrar ve uygulamalarda kullanır
Planlı değişim süreçlerinin mikro (birey), mezzo (grup) ve makro (toplum) düzeyleri bütününde bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, planlama, müdahale eylemi (doğrudan ve dolaylı uygulama eylemleri), sonlandırma ve değerlendirme aşamalarını kavrar ve uygulamalarda kullanır.

Proje geliştirme, planlama ve uygulama becerisi kazanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Planlı müdahale sürecinin örnek çalışmalarla gözden geçirilmesi, Sorun Çözme Süreci Olarak Sosyal Hizmet, Sorun ve süreç kavramları, Sorun çözme aşamaları Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
2. Hafta Planlı müdahale sürecinin örnek çalışmalarla gözden geçirilmesi, planlama
3. Hafta Uygulama/Eylem, Doğrudan uygulama
4. Hafta Uygulama/Eylem, Mikro, mezzo ve makro açıdan uygulama
5. Hafta Değerlendirme, Değerlendirmenin tanımı ve amacı, Değerlendirmede dış faktörler
6. Hafta Değerlendirme, Değerlendirme türleri, Değerlendirme teknikleri, Değerlendirmeye ilişkin konular ve sorunlar
7. Hafta Sonlandırma ve İzleme, Sonlandırma türleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Rapor örneklerinin tartışılması
10. Hafta Bireylerle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi
11. Hafta Proje örneklerinin tartışılması
12. Hafta Planlı Değişim Süreci 1
13. Hafta Planlı Değişim Süreci 2
14. Hafta Planlı Değişim Süreci 3
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 2 3 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 3 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 3 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 3 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 7 0 3 21
Uygulamalı Ders 7 0 8 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 8 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri