SHB 302

Okul Sosyal Hizmeti

Dersin Adı: SHB 302 Okul Sosyal Hizmeti
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencinin okulda sosyal hizmet uygulamalarının genel çerçevesi, okul çağı çocuklarının sorunları, bu sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahalesi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Okul Sosyal Hizmeti Nedir/Okulda Sosyal Hizmet Uygulamalarının Genel Çerçevesi/Dışa Dönük Davranış Sorunlarına Yönelik, Öğrenci Odaklı Müdahaleler/Eğitimle İlgili Kanunlar/Kurban Çocuklar: Aileleri ve Toplum Tarafından Şiddet Gören Öğrenciler

Dersin Öğrenim Çıktıları

Okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişim sürecini öğrenir.


Okul sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumluluklarını öğrenir.


Okulda yaşanan sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahale becerilerini kazanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Okul Sosyal Hizmeti Nedir
2. Hafta Okulun Politik Çevresi ve Sosyal Kurumlar
3. Hafta Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Rol ve İşlevleri
4. Hafta Okul Sosyal Hizmeti İçin Gerekli Eğitimler.
5. Hafta NASW Okul Sosyal Hizmeti Standartları
6. Hafta Okulda Sosyal Hizmet Uygulamalarının Genel Çerçevesi
7. Hafta Dışa Dönük Davranış Sorunları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Dışa Dönük Davranış Sorunlarına YöneliK Müdahaleler
10. Hafta Danışmanlığın Önleyici İşlevi / Okulda İçe Dönük Davranış Problemleri ve Müdahaleler
11. Hafta Okulda Grup Çalışması
12. Hafta Eğitimle İlgili Kanunlar
13. Hafta Okul Ortamında Çatışma ve Şiddet
14. Hafta Kurban Çocuklar: Aileleri ve Toplum Tarafından Şiddet Gören Öğrenciler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 93
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri