SHB 301

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Dersin Adı: SHB 301 Sosyal Hizmet Mevzuatı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sosyal hizmete dair kanun, yönetmelik gibi sosyal mevzuat bilgilerinin öğrenilmesi ve bu mevzuatların sosyal hizmet mesleğindeki öneminin kavranması
Dersin Özeti

Hukukun Temel Kavramları, Gençlik Hukuku, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Gençlik ve Spor Bakanlığı Mevzuatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mevzuatı, Avrupa Birliği Bakanlığı Mevzuatı, Sosyal Hizmet Mesleğinde Mevzuat Bilgisinin Önemi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Mevzuatı tanımlayabilir

Mevzuatın sosyal hizmet mesleğindeki önemini kavrar

Mevzuat tarihini öğrenir

Mevzuat çeşitlerini ayır eder

Sosyal hizmetteki kanun ve yönetmelikleri tanımlayabilir

Sosyal hizmet kurumlarındaki yönetmelik çeşitlilikleri kavrar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma -Hukukun Temel Kavramları
2. Hafta Türkiye`de Mevzuat Çeşitleri 1-Anayasa 2-Uluslararası Antlaşma yada Sözleşmeler 3-Yasa ( Kanun) 4-Yasa Gücünde Kararname (Kanun Hükmünde Kararname) 5-İçtihat 6-Tüzük (Nizamname) 7-Yönetmelik (Talimatname) 8-Yönerge (Talimat, Direktif) 9-Kararname( Karar)
3. Hafta Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığının Kuruluşuna ilişkin KHK Sosyal Hizmetler Kanunu, koruyucu Aile ve Çocuk Edinme
4. Hafta Çocuk Hukuku Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Çocuk koruma kanunu
5. Hafta Çocuk Hukuku, Çocuk Hakları, Çocuk Polisi, Çocuk Mahkemesi, Çocuk ceza adalet sistemi, Çocuk koruma sistemi
6. Hafta Gençlik Hukuku, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Gençlik ve Spor Bakanlığı Mevzuatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mevzuatı, Avrupa Birliği Bakanlığı Mevzuatı
7. Hafta Kadın Hakları ilgili Mevzuat, Aile Hukuku Aile mahkemesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yaşlılar İle ilgili mevzuat, Özürlülerle ilgili Mevzuat
10. Hafta Sosyal güvenlik
11. Hafta Sağlık alanındaki Sosyal Hizmet Alanları
12. Hafta Sağlık alanındaki Sosyal Hizmet Alanları
13. Hafta Diğer Sosyal hizmet alanları
14. Hafta Sosyal Hizmet Mesleğinde Mevzuat Bilgisinin Önemi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri