SHB 214

Sosyal Hizmette Mülakat

Dersin Adı: SHB 214 Sosyal Hizmette Mülakat
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı CÜCELOĞLU Doğan, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi,
Yardımcı Ders Kitabı ZILLIOĞLU Merih, İletişim Nedir?, Cem Yayınevİ
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere iletişim ile ilgili genel bilgiler vermek amaçlanır. Bu ders ile öğrencilerin özellikle müracaatçılar ile doğru ve etkili iletişim kurabilmesi için gerekli mülakat tekniklerini öğrenmesini ve uygulamaya aktarabilmesini hedeflemektedir
Dersin Özeti

İletişime Giriş, İletişimde Temel Kavramlar, Benlik, Kendini Tanıma, Özgüven, Dinleme ve Empati, İletişim Çatışmaları, Algılama Süreci ve Sosyal Algının Özellikleri, Sözel, Yazılı ve Görsel İletişim, Mülakat Teknikleri, Sözsüz İletişim ve Beden Dili, Kültürel Etkileşim, Etik ve Yalan, Yakın İlişkiler

Dersin Öğrenim Çıktıları

İletişimi teorik kavramlarla birlikte tanımlar

Kendini tanıtma, ifade etme, düşüncelerini aktarma konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur

Etkili iletişim becerilerini kazanır

Problem çözme, çatışma çözümleme ve arabuluculuk gibi mesleki görevlerde iletişim becerilerini kullanır

Yazılı ve sözlü olarak istenen ve tercih edilen düzeyde öğrendiği teorik bilgiyi vücut diliyle bütünleştirir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve İletişime Giriş
2. Hafta İletişimde Temel Kavramlar
3. Hafta Benlik, Kendini Tanıma, Özgüven
4. Hafta Dinleme ve Empati
5. Hafta İletişim Çatışmaları
6. Hafta Algılama Süreci ve Sosyal Algının Özellikleri
7. Hafta Sözel, Yazılı ve Görsel İletişim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Mülakat Teknikleri
10. Hafta Sözsüz İletişim ve Beden Dili
11. Hafta Kültürel Etkileşim
12. Hafta Etik ve Yalan
13. Hafta Yakın İlişkiler
14. Hafta Yakın İlişkiler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 4 2 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 4 2 3 3 2
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 2 2 3 1
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 2 3 4
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 4 2 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 2 3 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 3 2 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 2 3
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 2 3 3 4
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 4 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 10 0 2 20
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 8 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 63
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri