SHB 212

Evde Bakım Hizmetleri

Dersin Adı: SHB 212 Evde Bakım Hizmetleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Fadıloğlu,Ç., F. Doğan., G.Ertem(2006). Evde Bakım. Meta Basım: İzmir
Yardımcı Ders Kitabı Akdemir, N. ve diğerleri(2011). Yatağa Bağımlı Hastaların Evde Yaşadıkları Sağlık Sorunlarına Yönelik Evde Bakım Hizmeti Gereksinimleri
Dersin Amacı Hem hizmeti gerçekleştiren hem de hizmetten yararlananlar için var olan avantajların bilinmesini sağlamak, evde bakıma muhtaç kişilere sağlanan sosyo-ekonomik avantajların yanında bu kişilerin aile üyelerine sağlanan diğer avantajları tanıtmak
Dersin Özeti

Bakım Hizmetleri İle İlgili Temel Kavramların Tanımı ve Kullanımı, Evde Bakım Hizmeti Tanımı ve Evde Sağlık Bakımı Hizmeti, Hizmet Hedef Kitlesi, Evde Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi, Evde Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmetlerin Yaklaşımı, Evde Bakım Hizmetlerinin Nedenlerinin Anlatılması, Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu, Evde Bakım Hizmetlerinde Hukuk ve Etik Kavramları, Evde Bakım Hizmetlerinin Aileye Etkileri, Evde Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler, Evde Bakım Hizmetlerinde Vaka Yönetimi, Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası, Türkiye'den Örnekler, Dünyadan Örnekler

Dersin Öğrenim Çıktıları

Evde bakımın faydalarının öğrenir

Evde bakımın teorik ve pratik avantajlarının öğrenir

Evde bakım hizmetine gereksinim duyma gerekçelerini kavrar

Bu bakım hizmetleri ile ilgili temel yaklaşımların öğrenir

Sosyal güvenlik sistemleri açısından bu hizmetlerin doğasını öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bakım Hizmetleri İle İlgili Temel Kavramların Tanımı ve Kullanımı
2. Hafta Evde Bakım Hizmeti Tanımı ve Evde Sağlık Bakımı Hizmeti, Hizmet Hedef Kitlesi
3. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
4. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmetlerin Yaklaşımı
5. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinin Nedenlerinin Anlatılması
6. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu
7. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinde Hukuk ve Etik Kavramları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinin Aileye Etkileri
10. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler
11. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinde Vaka Yönetimi
12. Hafta Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası
13. Hafta Türkiye`den Örnekler
14. Hafta Dünyadan Örnekler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 4 2 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 4 2 3 3 2
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 2 2 3 1
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 2 3 4
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 4 2 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 2 3 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 3 2 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 2 3
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 2 3 3 4
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 4 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 10 0 2 20
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 8 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 63
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri