SHB 211

Afetlerde Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 211 Afetlerde Sosyal Hizmet
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Afetlerde Sosyal Hizmet - Özbay Ofset Matbaacılık
Yardımcı Ders Kitabı Afetler Sonrası Yapılan Sosyal Hizmetler - İdeal Yayınları
Dersin Amacı Öğrencilerin doğal afet ve doğal afet esnasında sosyal hizmet uzmanlarının yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi edinmeleri amaçlamaktadır
Dersin Özeti

Doğal afet nedir?, Doğal afet türleri nelerdir?, Doğal afet öncesi yapılması gereken çalışmalar, Doğal afet esnasında yapılması gereken çalışmalar, Doğal afet sonrasında yapılacak çalışmalar, Dünyada ve Türkiye’de bilinen doğal afetler, Doğal afetler esnasında yaşanan sıkıntılar, Deprem esnasında yaşanan sıkıntılar, Sel baskını esnasında yaşanan sıkıntılar, Kaza esnasında yaşanan sıkıntılar, Savaş esnasında yaşanan sıkıntılar, Afet esnasında insanda meydana gelen ruhsal, duygusal ve ekonomik sıkıntılar, Afet esnasında etkili sosyal hizmet müdahalesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Doğal afetlerin neler olduklarını bilir

Öğrenci doğal afet öncesi hazırlık konusunda bilgi sahibi olur

Öğrenci doğal afet anında ne yapması gerektiğini öğrenir

Öğrenci doğal afet esnasında nasıl hizmet etmek gerektiği konusunda bilgi sahibi olur

Öğrenci doğal afet sonrası ne yapacağını öğrenir

Öğrenci afet esnasında ve sonrasında yaşanan panik konusunda insanlarla nasıl ilişki kurması gerektiğini öğrenir

Öğrenci afet sonrasında yaşanan karmaşıklığı düzene sokmak konusunda bilinç kazanır

Öğrenci toplumun afetlere hazırlıklı olması konusunda bilinçlendirme çalışmalarına önem vermesini öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Doğal afet nedir?
2. Hafta Doğal afet türleri nelerdir?
3. Hafta Doğal afet öncesi yapılması gereken çalışmalar
4. Hafta Doğal afet esnasında yapılması gereken çalışmalar
5. Hafta Doğal afet sonrasında yapılacak çalışmalar
6. Hafta Dünyada ve Türkiye’de bilinen doğal afetler
7. Hafta Doğal afetler esnasında yaşanan sıkıntılar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Deprem esnasında yaşanan sıkıntılar
10. Hafta Sel baskını esnasında yaşanan sıkıntılar
11. Hafta Kaza esnasında yaşanan sıkıntılar
12. Hafta Savaş esnasında yaşanan sıkıntılar
13. Hafta Afet esnasında insanda meydana gelen ruhsal, duygusal ve ekonomik sıkıntılar
14. Hafta Afet esnasında etkili sosyal hizmet müdahalesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 4 2 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 4 2 3 3 2
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 2 2 3 1
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 2 3 4
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 4 2 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 2 3 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 3 2 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 2 3
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 2 3 3 4
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 4 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 6 2 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 6 2 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 4 72
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri