SHB 210

Sosyal Politika ve Planlama

Dersin Adı: SHB 210 Sosyal Politika ve Planlama
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Kut, S.(1988). Sosyal Hizmet Mesleği, Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri. Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Şahin, F.(2000). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Refah Politikası Süreçlerine Katılımı. Ankara
Dersin Amacı Sosyal hizmetin sosyal politika ve planlama ile ilişkisinin kavranması, bu disiplinlerin konularının saptanması ve öğretilmesi, sosyal hizmet ile sosyal politika ve planlama ilişkilerinin tarihsel gelişiminin öğrenilmesi, sosyal politika ve planlama yapmanın hedeflerinin anlaşılması, sosyal politika araçlarının kavranması, sosyal hizmet açısından bunlar
Dersin Özeti

Sosyal politika ve planlama kavramlarının tanımı, Sosyal politika ve planlama kavramlarının sosyal hizmet açısından önemi ve bu kavramların sosyal hizmet ve sosyal refah ile ilişkisi, Sosyal hizmet ve sosyal politikanın tarihsel arka planı, Sosyal politikayı oluşturan ana düşünce akımları, Sosyal politikanın hedefleri, Sosyal politika araçları, Sosyal hizmette planlama, Sosyal politikadaki karşılaştırmalı konular, Sosyal hizmette kurum politikaları, Beş yıllık kalkınma planlarında sosyal hizmet ve sosyal yardım, Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal refah politikası geliştirme süreçlerindeki rol ve sorumlulukları, Sosyal refaha yönelik geliştirilen Ulusal politikaların değerlendirilmesi, Sosyal Hizmette Hizmet Politikaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal planlama ve sosyal politika kavramlarını tanımlar

2. Bu kavramların sosyal hizmet ile ilişkisini ve sosyal hizmet açısından önemini kavrar

3. Sosyal sorunların en aza indirilmesi ve bu yolla toplumsal uyumun ve refahın sağlanması süreçlerini öğrenir

4. Ulusal anlamda gerçekleştirilen sosyal politikaları tartışır,

5. Sosyal politika oluşturmada sosyal hizmet uzmanlarının görev ve rollerini öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal politika ve planlama kavramlarının tanımı
2. Hafta Sosyal politika ve planlama kavramlarının sosyal hizmet açısından önemi ve bu kavramların sosyal hizmet ve sosyal refah ile ilişkisi
3. Hafta Sosyal hizmet ve sosyal politikanın tarihsel arka planı
4. Hafta Sosyal politikayı oluşturan ana düşünce akımları
5. Hafta Sosyal politikanın hedefleri
6. Hafta Sosyal politika araçları
7. Hafta Sosyal hizmette planlama
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sosyal politikadaki karşılaştırmalı konular
10. Hafta Sosyal hizmette kurum politikaları
11. Hafta Beş yıllık kalkınma planlarında sosyal hizmet ve sosyal yardım
12. Hafta Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal refah politikası geliştirme süreçlerindeki rol ve sorumlulukları
13. Hafta Sosyal refaha yönelik geliştirilen Ulusal politikaların değerlendirilmesi
14. Hafta Sosyal Hizmette Hizmet Politikaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 0 4 32
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri