SHB 208

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

Dersin Adı: SHB 208 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. İmge Kitabevi Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, sosyal sistemler içinde var olan insan davranışı ve gelişimini belli başlı sosyal bilim kuramları aracılığı ile incelemektir. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I dersinin devamı olarak, genç yetişkinlik döneminden başlayarak, yaşlılık dönemine ve ölüme kadar olan yaşam döngüsü yukarıdaki kuramsal temelde ele alınmaktadır. Kimi sorun
Dersin Özeti

Genç Yetişkinlik Dönemi ve Ekolojik Çevre, Genç Yetişkinlik Döneminin Biyolojik ve Psikolojik Yönleri, Genç Yetişkinlik Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Aile Kurma, Eş Seçimi, Aile Yaşam Döngüsü), Genç Yetişkinlik Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Ebeveyn ve Çocuklar Arasında Etkili İletişim, Ana Baba Tutumları, Kimi Duygusal ve Davranışsal Sorunlar), Orta Yaş Döneminin Biyolojik Yönleri (Fiziksel Fonksiyonlar, Duyu Organları, Menopoz-Anoz, Orta Yaş Krizi), Orta Yaş Döneminin Psiko-Sosyal Yönleri (Orta Yaşın Gelişimsel Görevleri, İletişim ve Önemi, Orta Yaş Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Orta Yaş Dönemine İlişkin Makro-Mikro Teoriler, Yoksulluk ve İşsizlik, Aile Sorunları), Yaşlılık Dönemi ve Ekolojik Çevre, Yaşlılık Döneminin Biyolojik Yönleri (Yaşlılık Tanımı, Yaşlılık Hastalıkları), Yaşlılık Döneminin Psikolojik Yönleri (Yaşlılık Döneminin Gelişimsel Görevleri, Başarılı Yaşlanmaya İlişkin Teoriler), Yaşlılık Döneminin Psikolojik Yönleri (Yaşlılıkta Yaşam Olaylarının Etkisi, Yaşlılığa Ilımlı Psikolojik Hazırlık İçin Yol Göstericiler, Ölüm ve Ötenazi), Yaşlılık Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Son Zamanlarda Keşfedilmiş Azınlık Grubu: Yaşlılık). Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Kimi Sorunlar ve Sosyal Hizmet, Yaşlılık Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Son Zamanlarda Keşfedilmiş Azınlık Grubu: Yaşlılık). Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Kimi Sorunlar ve Sosyal Hizmet 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Ekolojik/sosyal sistem çerçevesini tanımlar

2.İnsanın biyopsikososyal bir varlık olduğunu kavrar

3.Toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı, sınıf, yoksulluk, ezilme, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi çevre temelli kavramların davranış ve gelişim üzerindeki etkilerini görür ve ilişkilendirir

4.Farklılık (diversity) kavramının bireyler üzerindeki etkilerini anlar

5.Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin gelişimsel görev ve gelişimsel gereksinmeler ile risk ve koruyucu faktörler hakkında gerekli bilgileri edinir

6.Sosyal hizmet müdahalesi için kuramsal bir temel oluşturur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genç Yetişkinlik Dönemi ve Ekolojik Çevre
2. Hafta Genç Yetişkinlik Döneminin Biyolojik ve Psikolojik Yönleri
3. Hafta Genç Yetişkinlik Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Aile Kurma, Eş Seçimi, Aile Yaşam Döngüsü)
4. Hafta Genç Yetişkinlik Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Ebeveyn ve Çocuklar Arasında Etkili İletişim, Ana Baba Tutumları, Kimi Duygusal ve Davranışsal Sorunlar)
5. Hafta Orta Yaş Döneminin Biyolojik Yönleri (Fiziksel Fonksiyonlar, Duyu Organları, Menopoz-Anoz, Orta Yaş Krizi)
6. Hafta Orta Yaş Döneminin Psiko-Sosyal Yönleri (Orta Yaşın Gelişimsel Görevleri, İletişim ve Önemi)
7. Hafta Orta Yaş Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Orta Yaş Dönemine İlişkin Makro-Mikro Teoriler, Yoksulluk ve İşsizlik, Aile Sorunları)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yaşlılık Döneminin Psikolojik Yönleri (Yaşlılık Döneminin Gelişimsel Görevleri, Başarılı Yaşlanmaya İlişkin Teoriler)
10. Hafta Yaşlılık Döneminin Psikolojik Yönleri (Yaşlılıkta Yaşam Olaylarının Etkisi, Yaşlılığa Ilımlı Psikolojik Hazırlık İçin Yol Göstericiler, Ölüm ve Ötenazi)
11. Hafta Yaşlılık Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Son Zamanlarda Keşfedilmiş Azınlık Grubu: Yaşlılık)
12. Hafta Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Kimi Sorunlar ve Sosyal Hizmet
13. Hafta Yaşlılık Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Son Zamanlarda Keşfedilmiş Azınlık Grubu: Yaşlılık)
14. Hafta Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Kimi Sorunlar ve Sosyal Hizmet
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 2 3 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 3 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 3 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 3 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 7 0 3 21
Uygulamalı Ders 7 0 8 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 8 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri