SHB 207

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

Dersin Adı: SHB 207 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre - Nika Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı İnsan ve Davranışı - Remzi Kitabevi
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, sosyal sistemler içinde var olan insan davranışı ve gelişimini belli başlı sosyal bilim kuramları aracılığı ile incelemektir. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I dersinin devamı olarak, genç yetişkinlik döneminden başlayarak, yaşlılık dönemine ve ölüme kadar olan yaşam döngüsü yukarıdaki kuramsal temelde ele alınmaktadır. Kimi sorun
Dersin Özeti

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Kavramlarının Tanımı, Kullanımı/Bebeklik Döneminde Gelişim/Orta Çocukluk Döneminde (6-12 yaş) Gelişim/Ruh Sağlığı Kavramının Açıklanması ve Ruhsal Hastalıkların Sınıflandırılması

Dersin Öğrenim Çıktıları

Ekolojik/sosyal sistem çerçevesini tanımlar.

İnsanın biyopsikososyal bir varlık olduğunu kavrar.

Toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı, sınıf, yoksulluk, ezilme, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi çevre temelli kavramların davranış ve gelişim üzerindeki etkilerini görür ve ilişkilendirir.

Farklılık (diversity) kavramının bireyler üzerindeki etkilerini anlar.

Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin gelişimsel görev ve gelişimsel gereksinmeler ile risk ve koruyucu faktörler hakkında gerekli bilgileri edinir.

Sosyal hizmet müdahalesi için kuramsal bir temel oluşturur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Kavramlarının Tanımı, Kullanımı
2. Hafta İnsan Gelişimi ve Gelişim Görevleri Kavramlarının Açıklanması
3. Hafta Doğum Öncesi Gelişim, doğum Öncesi ve Hamilelik Süresince Bebeği ve Anneyi Olumsuz Etkileyebilecek Olaylar
4. Hafta Bebeklik Döneminde Gelişim
5. Hafta Bebeklik Döneminde Gelişim
6. Hafta İlk Çocukluk Döneminde (2-6 yaş) Gelişim
7. Hafta İlk Çocukluk Döneminde (2-6 yaş) Gelişim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Orta Çocukluk Döneminde (6-12 yaş) Gelişim
10. Hafta Orta Çocukluk Döneminde (6-12 yaş) Gelişimi ve Gelişimde Riskler
11. Hafta Ergenlik Döneminde Gelişim (12-21 yaş) Gelişim
12. Hafta Ergenlik Döneminde Gelişim (12-21 yaş) Gelişim ve Gelişimde Riskler
13. Hafta Ruh Sağlığı Kavramının Açıklanması ve Ruhsal Hastalıkların Sınıflandırılması
14. Hafta Ruh Sağlığı Kavramının Açıklanması ve Ruhsal Hastalıkların Sınıflandırılması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 2 3 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 3 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 3 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 3 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 7 0 3 21
Uygulamalı Ders 7 0 8 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 1 3 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri