SHB 205

Araştırma Teknikleri I

Dersin Adı: SHB 205 Araştırma Teknikleri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sosyal hizmetteki araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu tekniklerin sosyal hizmetteki yeri ve öneminin kavranması, bilim ve araştırma, sosyal hizmet araştırmasındaki modeller, araştırma aşamaları, sosyal hizmet araştırmalarındaki etiğin kavranması.
Dersin Özeti

Bilimsel Araştırma: Temel Kavram, İlke ve Yaklaşımlar/Araştırmanın Önemi, Varsayımları, Sınırları ve Tanımları/Araştırma Modelleri/Nitel Araştırma Tasarımı

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayırt eder.

Bilimsel bilgiyi tasarlayabilir.

Bilimsel yöntem ve teknikleri açıklar.

Bilimsel yöntem ve teknikleri uygular.

Bilimsel araştırmalarda kullanılan nitel ve nicel tekniklerin ayrımını yapabilir.

Araştırmada evren, örneklemi verilerin toplanması ve sonuçların yorumlanmasının yapar.

Araştırma yapar ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş
2. Hafta Bilimsel Araştırma: Temel Kavram, İlke ve Yaklaşımlar
3. Hafta Bilimsel Yöntem
4. Hafta Araştırma
5. Hafta Araştırma Eğitimi
6. Hafta Araştırma Süreç ve Teknikleri
7. Hafta Araştırmanın Önemi, Varsayımları, Sınırları ve Tanımları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yöntem
10. Hafta Araştırma Modelleri
11. Hafta Tarama Modelleri
12. Hafta Deneme Modelleri
13. Hafta Evren ve Örneklem
14. Hafta Nitel Araştırma Tasarımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 3 4 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 2 2 3 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 5 4 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 3 2 3 5
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 3 4 3
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 5 4 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 2 4 2 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 3 4 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 2 3 3 2 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 4 3 3 4
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 3 4 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri