SHB 204

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları II

Dersin Adı: SHB 204 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Mavili, A. (1997) Grup Süreci ve Dinamikleri. Sistem Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci genelci sosyal hizmet yaklaşımı doğrultusunda mesleğin kuramsal temellerini ve uygulama esaslarını öğrenecek ve uygulamaya aktarabilecektir
Dersin Özeti

Farkındalık Grubu

Dersin Öğrenim Çıktıları

Mikro Düzeyde müdahale becerilerini uygulayabilir

Sosyal hizmet uygulamasındaki farklı müdahale düzeylerini öğrenir

Bu dersin sonunda öğrenci Sosyal hizmet uygulamasındaki temel iletişim becerilerini kazanır

Genelci sosyal hizmet uygulamasının etkileşim süreci ve işleyişini kavrar ve uygular

Farklı müdahale düzeylerinde, mesleki rol ve işlevlerini kullanabilir

Sosyal hizmet uygulamasındaki temel iletişim becerilerini kazanır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Farkındalık Grubu 1
2. Hafta Farkındalık Grubu 2
3. Hafta Farkındalık Grubu 3
4. Hafta Farkındalık Grubu 4
5. Hafta Farkındalık Grubu 5
6. Hafta Farkındalık Grubu 6
7. Hafta Farkındalık Grubu 7
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Farkındalık Grubu 8
10. Hafta Farkındalık Grubu 9
11. Hafta Farkındalık Grubu 10
12. Hafta Farkındalık Grubu 11
13. Hafta Farkındalık Grubu 12
14. Hafta Farkındalık Grubu 13
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 2 3 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 3 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 3 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 3 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 7 0 3 21
Uygulamalı Ders 7 0 8 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 8 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri