SHB 203

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları I

Dersin Adı: SHB 203 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Barker, RL. (1999) The Social Work Dictionary.Washington:NASW Press
Yardımcı Ders Kitabı Gibelman, M. (1995). What Social Workers Do. Washington:NASW Press
Dersin Amacı Genelci sosyal hizmet yaklaşımı doğrultusunda mesleğin kuramsal temellerini ve uygulama esaslarını öğretmek ve uygulamaya aktarabilmektir.
Dersin Özeti

Kuram Kavramının tartışılması/Sistem-Ekosistem Yaklaşımı /Güçlendirme Yaklaşımı /Bireyle Sosyal Hizmet /Toplumla Sosyal Hizmet 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özelliklerini tanımlayabilir.

Genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temelini kavrayabilir

Sosyal hizmet kuramlarının analizini yapabilir

Genelci sosyal hizmet uygulamasının birey, grup ve topluma yönelik müdahale düzeyleri hakkında temel bilgi sahibidir

Sosyal hizmetin işlevlerini, rollerini öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kuram Kavramının tartışılması
2. Hafta Genelci Yaklaşım 1
3. Hafta Genelci Yaklaşım 2
4. Hafta Sistem-Ekosistem Yaklaşımı 1
5. Hafta Sistem-Ekosistem Yaklaşımı 2
6. Hafta Güçlendirme yaklaşımı 1
7. Hafta Güçlendirme Yaklaşımı 2
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bireyle Sosyal Hizmet 1
10. Hafta Bireyle Sosyal Hizmet 2
11. Hafta Grupla Sosyal Hizmet 1
12. Hafta Grupla Sosyal Hizmet 2
13. Hafta Toplumla Sosyal Hizmet 1
14. Hafta Toplumla Sosyal Hizmet 2
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 2 3 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 3 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 3 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 3 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 7 0 8 56
Uygulamalı Ders 7 0 8 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 8 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 187
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri