SBF 002

Sağlıkta Meslek Etiği

Dersin Adı: SBF 002 Sağlıkta Meslek Etiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Banks, S.(2001). Ethics and Values In Social Work. New York: Palgrave
Yardımcı Ders Kitabı Aydın, İ.(2010). Yönetsel, Mesleki Ve Örgütsel Etik. Pegem Akademi: Ankara
Dersin Amacı Öğrencinin sosyal hizmet mesleğinin etik ilke ve sorumluluklar, mesleki uygulamalarda karşılaşılan etik ikilemler hakkında bilgi sahibi olarak, etik ikilemleri nasıl çözümleyecekleri konusunda beceri kazanmalarını sağlamak.
Dersin Özeti

Etik ve Mesleki Etik, Sosyal hizmetin mesleki değerleri ve etik ilkeleri, Sosyal hizmet değerlerine ve etiğine ilişkin yaklaşımlar, Sosyal hizmette etik konular, Sosyal hizmet uzmanının müracaatçılara karşı etik sorumlulukları,  Sosyal hizmet uzmanının meslektaşlara ve diğer elemanlarına ilişkin etik sorumlulukları, Sosyal hizmet uzmanının uygulama ortamına ilişkin etik sorumlulukları, Meslek olarak sosyal hizmet uzmanının etik sorumlulukları ve sosyal hizmet uzmanının sosyal hizmet mesleğine ilişkin etik sorumlulukları, Sosyal hizmet uzmanının topluma ilişkin etik sorumlulukları, Etik ikilemlerde karar verme süreci, Etik sorumlulukların derecelendirilmesi, Sosyal hizmet kuramlarında etik, Sosyal Hizmet ve Etik İlişkisi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Etik ve mesleki etik kavramlarının tanımlar

2. Sosyal hizmette etiğin öneminin kavrar

3. Sosyal hizmette etiğin değer ve etik ilkelerinin öneminin kavrar

4. Sosyal hizmet kurumlarındaki etik kurallarının tanımlar

5. Sosyal hizmet uzmanları açısından etiğin önemini kavrar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Etik ve Mesleki Etik
2. Hafta Sosyal hizmetin mesleki değerleri ve etik ilkeleri
3. Hafta Sosyal hizmet değerlerine ve etiğine ilişkin yaklaşımlar
4. Hafta Sosyal hizmette etik konular
5. Hafta Sosyal hizmet uzmanının müracaatçılara karşı etik sorumlulukları
6. Hafta Sosyal hizmet uzmanının meslektaşlara ve diğer elemanlarına ilişkin etik sorumlulukları
7. Hafta Sosyal hizmet uzmanının uygulama ortamına ilişkin etik sorumlulukları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Meslek olarak sosyal hizmet uzmanının etik sorumlulukları ve sosyal hizmet uzmanının sosyal hizmet mesleğine ilişkin etik sorumlulukları
10. Hafta Sosyal hizmet uzmanının topluma ilişkin etik sorumlulukları
11. Hafta Etik ikilemlerde karar verme süreci
12. Hafta Etik sorumlulukların derecelendirilmesi
13. Hafta Sosyal hizmet kuramlarında etik
14. Hafta Sosyal Hizmet ve Etik İlişkisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri