SHB 201

Genel İktisada Giriş

Dersin Adı: SHB 201 Genel İktisada Giriş
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel iktisadi kavramları, iktisatta yöntemi, mikroiktisatta ve makroiktisatta kullanılan temel analiz tekniklerini öğretmek, piyasalar, sektörler, Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili temel bilgileri vererek güncel ekonomik konuları kavrama ve güncel ekonomik gelişmeleri yorumlama becerisini edindirmek, ileri düzey iktisat
Dersin Özeti

Öğrencilerle Tanışma, Ders Bilgi Formu Çerçevesinde Dersle İlgili Temel Bilgiler, Dersin İşlenme Yöntemi, Ders Öncesinde, Sınıf İçinde Ve Ders Sonrasında Olmak Üzere Öğrencilerden Beklentiler, Öğrencilerin Derse, Sınıfa Ve Üniversiteye Oryantasyonu Eğitimi./Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Kıtlık Sorununun Çözümünde Değişik İktisadi Sistemlerin Etkinliği, Serbest Piyasa Ekonomisi Sistemi, Sosyalist Sistem, Karma Sistem./Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Fiyat Teorisi, Talep Fonksiyonu, Talep Şedülü, Talep Eğrisi, Talep Edilen Miktarın Değişmesi, Talebin Değişmesi, Talep Kanunu

Dersin Öğrenim Çıktıları

İktisadın Temel Kavramlarını, Meselelerini, Yöntemlerini, Kurumlarını Ve Aktörlerini Öğrenir.

İktisat Biliminin, Diğer Sosyal Bilim Dallarıyla Etkileşim İçinde Olduğunu Kavrayarak Transdisipliner Bir Yaklaşım Edinir.

Türkiyedeki Ve Dünyadaki Güncel Ekonomik Olayları İzleyebilir.

Temel Ekonomik Meseleleri Tartışabilir.
Küresel Ekonomik Sistemi Tanır.

İktisadi Analiz Yöntemini Uygulayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Öğrencilerle Tanışma, Ders Bilgi Formu Çerçevesinde Dersle İlgili Temel Bilgiler, Dersin İşlenme Yöntemi, Ders Öncesinde, Sınıf İçinde Ve Ders Sonrasında Olmak Üzere Öğrencilerden Beklentiler, Öğrencilerin Derse, Sınıfa Ve Üniversiteye Oryantasyonu Eğitim
2. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması İktisadın Tanımı Ve Kapsamı, Temel İktisadi Kavramlar, İktisadi Analiz Yöntemi,
3. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Temel İktisadi Mesele, Kıtlık Sorununun Kaynağı Ve Çözümü, Mal Ve Hizmet Türleri, İhtiyaç Türleri, Kaynak Tahsisinde Etkinlik, Üretimde Etkinlik, Bölüşümde Etkinlik, İktisadi Etkinlik.
4. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Kıtlık Sorununun Çözümünde Değişik İktisadi Sistemlerin Etkinliği, Serbest Piyasa Ekonomisi Sistemi, Sosyalist Sistem, Karma Sistem.
5. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Alternatif Maliyet, Üretim İmkanları Eğrisi, Marjinal Dönüşüm Oranı, Tam Ve Eksik İhtisaslaşma.
6. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Fiyat Teorisi, Talep Fonksiyonu, Talep Şedülü, Talep Eğrisi, Talep Edilen Miktarın Değişmesi, Talebin Değişmesi, Talep Kanunu
7. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Normal Mal, Düşük Mal, Giffen Mal. Arz Fonksiyonu, Arz Kanunu, Arz Eğrisi, Arz Edilen Miktarın Değişmesi, Arzın Değişmesi. Ara Sınava Hazırlık
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Kısmi Denge Analizi, Statik Analiz, Mukayeseli Statik Analiz, Dinamik Analiz, Denge Fiyat Düzeyi, Piyasa Dengesi.
10. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Devletin Piyasa Dengesine Müdahaleleri, Dolaysız Müdahale, Dolaylı Müdahale,
11. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Tüketici Rantı, Üretici Rantı, Eğim Ve Esneklik, Talep Esnekliği, Arz Esnekliği, Çapraz Esneklik, Esneklik Ve Toplam Harcama,
12. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Tüketici Teorisi, Optimum Tüketim Düzeyi Ve Tüketici Dengesi, Kardinal Fayda Yaklaşımı, Ordinal Fayda Yaklaşımı, Azalan Marjinal Fayda İlkesi, Gossen Kanunları,
13. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Değer Paradoksu, Farksızlık Eğrileri, Marjinal İkame Oranı, Bütçe Doğrusu
14. Hafta Güncel Ekonomik Olayların Tartışılması Üretici Teorisi, Üretim Yöntemi, Üretim Fonksiyonu, Üretim Teknolojisi, Kısa Dönem Ve Azalan Verimler Kanunu, Uzun Dönem Ve Ölçek Ekonomileri, Eşürün Eğrileri, Eşmaliyet Doğrusu, Firmanın Genişleme Yolu Ve Ölçeğe Gör
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 2 2 3 2 4
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 3 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 4 2 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 2 2 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 2 4 3 2 2
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 2 3 2 4 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 2 4 1
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 2 3 4 2 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 2 3 2 2
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 2 2 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri