SHB 111

Genel İşletmecilik Bilgileri

Dersin Adı: SHB 111 Genel İşletmecilik Bilgileri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Halil Can, (2000), Genel İşletmecilik Bilgileri
Yardımcı Ders Kitabı Prof. Dr. İsmet MUCUK (2001), Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi
Dersin Amacı İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenebilme, İşletmenin amaçlarını, kuruluş çalışmalarını kapasitelerini kavrayabilme, Çağdaş işletmecilik ve geleneksel işletmecilik ayırımını yapma ve çağdaş işletmelerin faaliyet yöntemlerini kavrayabilme
Dersin Özeti

İşletme Kavramı ve İşletmenin Tarihsel Gelişimi İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları ile İlişkileri, İşletmenin Amaçları ve Başarı Ölçütleri, Çağdaş İşletmeci ve Çağdaş İşletmelerin Yönetimi, İşletmenin Çevre ile İlişkileri ve Sorumlulukları, İşletme Türlerinin Sınıflandırılması, İşletmelerin Yapısal Fonksiyonel Analizi ve İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, İşletme Büyüklüğü ve Kapasite Türleri, İşletmenin İşlevleri, Yönetim ve Organizasyon İşlevi, Üretim İşlevi, Finansman İşlevi, Pazarlama İşlevi, Araştırma ve Geliştirme İşlevi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Temel işletmecilik kavramlarını açıklayabilir

2. İşletmeyi oluşturan öğeleri betimleyebilir

3. İşletmeyi oluşturan öğeleri birbiriyle ilişkilendirebilir

4. İşletmenin faaliyet gösterdiği çevrenin özelliklerini analiz edebilir

5. Temel işletmecilik yaklaşım ve yöntemlerini yeni durumlara uyarlayabilecektir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşletme Kavramı ve İşletmenin Tarihsel Gelişimi İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları ile İlişkileri
2. Hafta İşletmenin Amaçları ve Başarı Ölçütleri
3. Hafta Çağdaş İşletmeci ve Çağdaş İşletmelerin Yönetimi
4. Hafta İşletmenin Çevre ile İlişkileri ve Sorumlulukları
5. Hafta İşletme Türlerinin Sınıflandırılması
6. Hafta İşletmelerin Yapısal Fonksiyonel Analizi ve İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları
7. Hafta İşletme Büyüklüğü ve Kapasite Türleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İşletmenin İşlevleri, Yönetim ve Organizasyon İşlevi
10. Hafta İşletmenin İşlevleri, Yönetim ve Organizasyon İşlevi
11. Hafta Üretim İşlevi
12. Hafta Finansman İşlevi
13. Hafta Pazarlama İşlevi
14. Hafta Araştırma ve Geliştirme İşlevi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 3 4 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 2 2 3 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 5 4 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 3 2 3 5
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 3 4 3
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 2 2
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 2 3 2 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 2 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 2 3 2 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 4 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 1 4 60
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri