SHB 110

Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 110 Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Akdoğan, A. A. (2008). Türk kamu yönetimi ve Avrupa Birliği, Ankara: TODAİE Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık
Dersin Amacı Sosyal hizmetlerin kamu yönetimindeki yeri ve rolünü göstermek, Türk kamu yönetim sisteminde sosyal hizmetlerin tarihi gelişimini yansıtmak, Sosyal Devlet ve sosyal belediyecilik kapsamında sosyal hizmetlerin yapısını ve etkinliğini değerlendirmek, Kamu yönetimine yönelik olarak kavramsal çerçeve oluşturmak. Yönetim teori ekseninde idari yapılanmaya ai
Dersin Özeti

Kamu yönetimine ilişkin temel kavramlar, Kamu yönetiminin tanımı ve unsurları, Kamu yönetiminin gelişimi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, Yönetim ilkeleri, yönetimin unsurları ve fonksiyonları, Kamu yönetiminde katılımcı demokrasi ve yönetişim, Kamu yönetiminde örgütlenme ve örgüt teorileri, Türk kamu yönetim sisteminin özellikleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Sosyal Devlet Anlayışı, Merkezî sosyal hizmetler yönetim sisteminin özellikleri, Yerel sosyal hizmetler yönetim sisteminin özellikleri, Sosyal Belediyecilik ve sosyal hizmetler, AB sürecinde Kamu yönetimi ve sosyal hizmetler, Türkiye Cumhuriyetinde kamu kaynakları ve sosyal hizmet olanakları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kamu yönetimine ilişkin temel açılımları kavramak

2. Sosyal hizmet bakışını kamu yönetimi açısından değerlendirebilmek

3. Kamu yönetimin geliştirilmesin paralel olarak sosyal hizmet yapısını etkin hale getirmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kamu yönetimine ilişkin temel kavramlar
2. Hafta Kamu yönetiminin tanımı ve unsurları
3. Hafta Kamu yönetiminin gelişimi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi
4. Hafta Yönetim ilkeleri, yönetimin unsurları ve fonksiyonları
5. Hafta Kamu yönetiminde katılımcı demokrasi ve yönetişim
6. Hafta Kamu yönetiminde örgütlenme ve örgüt teorileri
7. Hafta Türk kamu yönetim sisteminin özellikleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Türkiye Cumhuriyeti ve Sosyal Devlet Anlayışı
10. Hafta Merkezî sosyal hizmetler yönetim sisteminin özellikleri
11. Hafta Yerel sosyal hizmetler yönetim sisteminin özellikleri
12. Hafta Sosyal Belediyecilik ve sosyal hizmetler
13. Hafta AB sürecinde Kamu yönetimi ve sosyal hizmetler
14. Hafta Türkiye Cumhuriyetinde kamu kaynakları ve sosyal hizmet olanakları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 4 2 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 4 2 3 3 2
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 2 2 3 1
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 2 3 4
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 4 2 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 2 3 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 3 2 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 2 3
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 2 3 3 4
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 4 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 2 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 4 72
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri