SHB 109

Sosyal Antropoloji

Dersin Adı: SHB 109 Sosyal Antropoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Özbek, M. (2000). Dünden Bugüne İnsan, İmge yayınları: Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı Güvenç, B.(1991). İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi: İstanbul
Dersin Amacı Öğrencilere sosyal antropolojinin tanımı ilişkili olduğu diğer kavramları öğretme, sosyal hizmet açısından sosyal antropolojinin öneminin açıklamak ve günümüz toplumlarına odaklanarak kültürel çevreyi anlamalarına yardımcı olmaktır.
Dersin Özeti

Sosyal antropolojini tanımı, temel kavramlar, Sosyal antropolojinin tarihsel arka planı, Sosyal antropolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve antropoloji kuramı, Kültür kavramı, özellikleri, çeşitleri ve diğer alanlar ile ilişkisi, Kültür ve değişim ilişkisi, Alan çalışması ve yöntem-teknikler, Antropolojinin yüzeysel kapsamı, Evlilik ve aile kültürü, toplumsal cinsiyet, Akrabalık ve akrabalık ile ilgili kavramlar, Sosyal antropoloji, din ve törenler, Kültürel evrimler ve devrimler, Antropoloji ve sosyal hizmetler, Antropoloji ve sosyal hizmet ilkeleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal antropolojiyi tanımlar

2. Sosyal antropolojinin tarihsel arka planını öğrenir ve sosyal antropolojinin diğer alanlar ile ilişkisini kavrar

3. Kültür kavramını, önemini ve kültür çeşitlerini kavrar

4. Kültür ve değişim ilişkisini anlar

5. Sosyal antropoloji ile sosyal hizmet arasında ilişki kurar

6. Evlilik, akrabalık, din ve sosyal antropoloji ilişkisini kavrar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal antropolojini tanımı, temel kavramlar
2. Hafta Sosyal antropolojinin tarihsel arka planı
3. Hafta Sosyal antropolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve antropoloji kuramı
4. Hafta Kültür kavramı, özellikleri, çeşitleri ve diğer alanlar ile ilişkisi
5. Hafta Kültür ve değişim ilişkisi
6. Hafta Alan çalışması ve yöntem-teknikler
7. Hafta Antropolojinin yüzeysel kapsamı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Evlilik ve aile kültürü, toplumsal cinsiyet
10. Hafta Akrabalık ve akrabalık ile ilgili kavramlar
11. Hafta Sosyal antropoloji, din ve törenler
12. Hafta Kültürel evrimler ve devrimler
13. Hafta Antropoloji ve sosyal hizmetler
14. Hafta Antropoloji ve sosyal hizmet ilkeleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 4 2 2
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 2 3 2 2 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 2 4 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 2 2 3
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 2 3 4
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 1 2 3 3 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 2 3 3 3 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 2 2 3
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 3 2 2 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri