SHB 108

Sosyal Hizmet Ortamında İnceleme

Dersin Adı: SHB 108 Sosyal Hizmet Ortamında İnceleme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Barker, RL. (1999) The Social Work Dictionary.Washington:NASW Press
Yardımcı Ders Kitabı Gibelman, M. (1995). What Social Workers Do. Washington:NASW Press
Dersin Amacı Öğrencilerin sosyal hizmet kurumlarına ve uygulamalara ilişkin bilgiyi kazanmaları ile farkındalık ve profesyonel uygulamayı değerlendirebilme becerisi geliştirmeleri beklenmektedir.
Dersin Özeti

Sosyal hizmet uygulama alanları ile tanışması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Rehabilitasyon merkezi, Dostluk çocuk yuvası, Kız yetiştirme yurdu Erkek yetiştirme yurdu, Sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı, Yaşlı Bakım Evleri, Sevgi/Çocuk Evlerini Ziyaret, Gençlik merkezlerini ziyaret, Kadın Sığınma evlerini ziyaret, Gecekondu ve kenar mahalleleri ziyaret, Toplum merkezleri, Raporların Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Çevredeki sosyal hizmet kurumlarını, alanlarını gezer ve inceler

Sosyal hizmet kuruluşlarını sıralar

Müracaatçı gruplarını tanımlar

Toplum merkezlerini tanımlar, görevlerini açıklar

Sosyo ekonomik yapı itibarıyla düşük gelire sahip mahallelerin problem ve uyum boyutunu analiz eder

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal hizmet uygulama alanları ile tanışması
2. Hafta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
3. Hafta Rehabilitasyon merkezi
4. Hafta Dostluk çocuk yuvası
5. Hafta Kız yetiştirme yurdu Erkek yetiştirme yurdu
6. Hafta Sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı
7. Hafta Yaşlı Bakım Evleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sevgi/Çocuk Evlerini Ziyaret
10. Hafta Gençlik merkezlerini ziyaret
11. Hafta Kadın Sığınma evlerini ziyaret
12. Hafta Gecekondu ve kenar mahalleleri ziyaret
13. Hafta Toplum merkezleri
14. Hafta Raporların Değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 2 3 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 3 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 3 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 3 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 7 0 4 28
Uygulamalı Ders 7 0 4 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 2 4 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 125
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri