SHB 106

Hukuka Giriş

Dersin Adı: SHB 106 Hukuka Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Temel Hukuk - Karahan Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı Hukukun Temel Kavramları - Seçkin Yayınevi
Dersin Amacı Türk Hukuk Sistemi hakkında genel bir bilgi vermek, hak, hukuki işlem, kişilik, borç, sorumluluk gibi temel kavramları açıklamaktır.
Dersin Özeti

Toplum Düzeni ve Toplumsal Düzen kuralları, Hukuk Kavramı ve Unsurları, Hukukun Kaynakları, Pozitif Hukukun Dalları, Hak Kavramı-Hakkın Konusu- Hakkın Sahibi, Hakkın Çeşitleri, Kazanılması, Kaybedilmesi, Hukuki olay-Hukuki fiil-Hukuki işlem Kavramları, Kişi ve Kişilik Kavramları ile Kişi Türleri, Hısımlık ve Yerleşim Yeri, Borç İlişkisi-Sorumluluk-Borcun Kaynakları, Sözleşme-Haksız Fiil-Sebepsiz Zenginleşme Kavramları, Temsil Kurumu

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hukuk kavramını ve hukukun amacını anlaması toplumsal düzen kurallarını açıklaması ve aralarındaki farkı anlaması beklenir

2. Hukukun yazılı, yazılı olmayan ve yardımcı kaynaklarını anlaması pozitif hukukun bölümlerini açıklaması beklenir

3. Hak kavramını, hakkın konusunu, hakkın sahibini ve hakkın çeşitlerini açıklaması beklenir

4. Hukuki işlemin unsurlarını ve hukuki işlem çeşitlerini açıklayabilmesi beklenir

5. Kişi, kişilik, gerçek kişi ve tüzel kişi kavramlarını anlaması hak ve fiil ehliyetini açıklaması beklenir

6. Sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme kavramlarını açıklaması beklenir

7. Temsil kavramını açıklaması ve temsil türleri ile bunların sonuçlarını anlaması beklenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toplum Düzeni ve Toplumsal Düzen kuralları
2. Hafta Hukuk Kavramı ve Unsurları
3. Hafta Hukukun Kaynakları
4. Hafta Pozitif Hukukun Dalları
5. Hafta Hak Kavramı-Hakkın Konusu- Hakkın Sahibi
6. Hafta Hakkın Çeşitleri, Kazanılması, Kaybedilmesi
7. Hafta Hukuki olay-Hukuki fiil-Hukuki işlem Kavramları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kişi ve Kişilik Kavramları ile Kişi Türleri
10. Hafta Hısımlık ve Yerleşim Yeri
11. Hafta Borç İlişkisi-Sorumluluk-Borcun Kaynakları
12. Hafta Borç İlişkisi-Sorumluluk-Borcun Kaynakları
13. Hafta Sözleşme-Haksız Fiil-Sebepsiz Zenginleşme Kavramları
14. Hafta Temsil Kurumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 1 2 1 1 1
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 2 1 1 1 1
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 1 1 3 3 1
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 1 2 1 2 1
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 1 1 2 1 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 2 1 1 1 2
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 1 2 1 2 1
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 1 1 1 2 1
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 1 1 2 1 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 1 2 3 1 2
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 1 1 1 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 1 4 60
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri