SHB 105

Psikolojiye Giriş

Dersin Adı: SHB 105 Psikolojiye Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Morris, C. (2002). Psikolojiyi Anlamak (3.Baskı), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öncelikle psikoloji biliminin ve alt dallarının tanıtılması, psikolojinin bir bilim olarak gelişimi ve psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemleri konularında öğrencilerin aydınlatılması; daha sonra psikolojinin çeşitli özel alanlarında (Fizyoloji ve Davranış, Duyum ve Algı, Bilincin Değişik Durumları, Öğrenme, Bilişsel ve Zihin
Dersin Özeti

Psikoloji Bilimi, Fizyoloji Ve Davranış, Duyum ve Algı, Bilincin Değişik Durumları, Öğrenme, Bellek

Dersin Öğrenim Çıktıları

1             Psikoloji biliminin farklı alt alanlarını tanımlayabilme

2             Psikoloji biliminde temel olan bilimsel araştırma yöntemlerini kavrama

3             Psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları ve bu yaklaşımların temel sayıltılarını ayrıştırabilme

4             Psikolojideki önemli terim ve olguları günlük yaşantıya uyarlayabilme

5             Psikoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrama

6             Psikoloji alanındaki çeşitli uygulamalara yönelik etik ilkeleri gözlemleyebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta PSİKOLOJİ BİLİMİ Psikoloji bilimin ilgi alanları, amaçları ve araştırma yöntemleri
2. Hafta PSİKOLOJİ BİLİMİ (devam) Araştırmalarda cinsiyet, ırk ve kültür etkenleri, psikolojide etik
3. Hafta PSİKOLOJİ BİLİMİ (devam) Psikolojinin bir bilim alanı olarak gelişmesi
4. Hafta FİZYOLOJİ VE DAVRANIŞ Nöronlar, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi
5. Hafta FİZYOLOJİ VE DAVRANIŞ (devam) İç salgı sistemi ve davranış genetiği
6. Hafta DUYUM ve ALGI Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
7. Hafta DUYUM ve ALGI Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta BİLİNCİN DEĞİŞİK DURUMLARI Bilinçte doğal değişmeler (düş kurma ve fantezi, uyu ve rüya) ve yapay değişmeler (meditasyon ve hipnoz)
10. Hafta BİLİNCİN DEĞİŞİK DURUMLARI (devam) Bilinçte ilaçla ortaya çıkan değişmeler (madde kullanımı, depresanlar ve stimulanlarhalüsinojenler ve mariyuana)
11. Hafta ÖĞRENME Klasik ve edimsel koşullanma ve ikisinin karşılaştırılması
12. Hafta ÖĞRENME (devam) Bilişsel öğrenme, gözleyerek öğrenme, hayvanlarda bilişsel öğrenme
13. Hafta BELLEK Görsel ve işitsel bilgilerin belleğe kaydedilmesi nasıl gerçekleşiyor? Kısa ve uzun süreli bellekler (KSB ve USB) nedir? Bu belleklerde kodlama, depolama ve geri getirme nasıl gerçekleşir? Otobiyografik bellek nedir?
14. Hafta BELLEK Bellekte özel konular: Flaş anılar ve belleğimizi geliştirme yolları, Belleğin biyolojik kökenleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 3 4 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 2 2 3 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 5 4 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 3 2 3 5
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 3 4 3
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 5 4 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 2 4 2 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 3 4 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 2 3 3 2 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 4 3 3 4
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 3 4 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri