SHB 104

Gençlik, Toplum ve Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 104 Gençlik, Toplum ve Sosyal Hizmet
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Yentürk, N., Kurtaran, Y., Nemutlu, G. (2008). Türkiyede Gençlik Çalışması ve Politikaları. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Yörükoğlu, A. (2007). İstanbul: Özgür Yayınları.
Dersin Amacı Öğrencilerin gençlik döneminin özellikleri, gençlik politikaları, gençlik çalışmaları ve gençlerin karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu sorunların çözümüne yönelik bir proje geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Proje tasarımı ve yönetimi, gençlik çağı ve gençlik politikaları, Grup Sunumları ve Tartışma

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Gençlik politikaları hakkında bilgi edinir.

2. Proje hazırlama becerisi kazanır.

3. Gençleri ilgilendiren toplumsal sorunları değerlendirir ve bu sorunlara çözüm üretir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, beklentilerin alınması, ders içeriğinin anlatılması
2. Hafta Proje tasarımı ve yönetimi, gençlik çağı ve gençlik politikaları
3. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
4. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
5. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
6. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
7. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
8. Hafta ÖDEV TESLİMİ
9. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
10. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
11. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
12. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
13. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
14. Hafta Grup Sunumları ve Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 3 2 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 2 2 3 4 2
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 2 3 2 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 2 4 3 2 2
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 3 2 2 2 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 2 3 3 2 3
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 4 5 2 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 4 3 2 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 8 1 18
Sunum / Seminer hazırlama 2 12 1 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 155
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri