SHB 103

Sosyal Hizmete Giriş

Dersin Adı: SHB 103 Sosyal Hizmete Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Emine Mutafcı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Sosyal Hizmete Giriş - Nika Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Sosyal Hizmete Giriş - Sakarya Kitabevi
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesi, ayrıca sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer, ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, m
Dersin Özeti

Bilim ve Meslek olarak Sosyal Hizmetin Temel Kavramları, Sosyal Hizmetin Tarihi I, Sosyal Hizmetin Tarihi II, Ortak İnsan İhtiyaçları, İnsan Farklılıkları, Sosyal Hizmette Bilgi-Beceri-Değer İlişkisi, Sosyal Hizmetin İşlev ve Rolleri, Sosyal Hizmet Uygulama Alanları I, Sosyal Hizmet Uygulama Alanları II, Sosyal Hizmet Uygulama Alanları III, Uzman-Müracaatçı İlişkisi I, Uzman-Müracaatçı İlişkisi II, Sosyal Çalışmanın Amaç, İşlev, Değer, Konu ve Felfesesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bilim ve Meslek Olarak Sosyal Hizmeti Tanımlayabilme

Dünyada ve Türkiye'de sosyal hizmetin tarihsel gelişimini bilme

Ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğelerine yönelik farkındalık kazanma

Sosyal hizmet uzmanının niteliklerini açıklayabilme

Sosyal hizmet kuram ve yöntemlerini tanımlayabilme

Sosyal hizmet amacı, işlevi, konusu ve değerini tanımlayabilme

Sosyal Hizmeti düşünsel arka planını kavrayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilim ve Meslek olarak Sosyal Hizmetin Temel Kavramları
2. Hafta Sosyal Hizmetin Tarihi I
3. Hafta Sosyal Hizmetin Tarihi II
4. Hafta Ortak İnsan İhtiyaçları
5. Hafta İnsan Farklılıkları
6. Hafta Sosyal Hizmette Bilgi-Beceri-Değer İlişkisi
7. Hafta Sosyal Hizmetin İşlev ve Rolleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sosyal Hizmet Uygulama Alanları I
10. Hafta Sosyal Hizmet Uygulama Alanları II
11. Hafta Sosyal Hizmet Uygulama Alanları III
12. Hafta Uzman-Müracaatçı İlişkisi I
13. Hafta Uzman-Müracaatçı İlişkisi II
14. Hafta Sosyal Çalışmanın Amaç, İşlev, Değer, Konu ve Felsefesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 2 3 2 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 2 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 2 3 2 2 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 2 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 2 2 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 3 2 2
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 2 3 2 2 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 3 2 3
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 2 2 2 3 3
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 2 2 2 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 2 2 2 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 1 4 60
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri