SHB 102

Temel Sağlık Bilgisi

Dersin Adı: SHB 102 Temel Sağlık Bilgisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Oktay, S., Aksoy, G., Yürügen, B., 1990. Acil Hemşireliği
Yardımcı Ders Kitabı Yürügen, B., Durna, Z., 2002. Afetlerde Hemşirelik Bakımı ve İlk Yardım
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilere sağlık ve ilkyardım bilgisini, becerilerini kazandırmak. Sağlık ve İlkyardımı öğrenmek ve uygulamak
Dersin Özeti

Sağlık ve İlk Yardım, Şok ve Koma Çeşitleri, Hemorajiler, Miyokart Enfarktüsü, Bulaşıcı hastalıklar, Kırıklar, Çıkıklar ve Burkulmalar, Hipertansiyon ve Diyabet hastalıkları, Yanıklar, Donmalar, Sıcak ve Güneş çarpmaları, Zehirlenmeler, Senkop , Epilepsi ve Panik atak, Multiple Skleroz ve Ailevi Akdeniz Ateş, Psikiyatrik hastalıklar, Kafa travmaları ve Beyin Kanamaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

İlk yardımın tanımı amaçları, temel ilkelerini öğretmek

Kırıklar, çıkıklar, burkulmalar ve semptomlar ve ilk yardım bilgisi

Beyin kanaması kafa travması semptomları ve tedavisi

Yanıklar, zehirlenmeler,kalp krizi, felç, epilepsi, şizofrenik ve bipolar hastalıklar bilgisi

Hepatit hastalıkları, kanamalar vb. bilgilerin öğretilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık ve İlk Yardım
2. Hafta Şok ve Koma Çeşitleri
3. Hafta Hemorajiler
4. Hafta Miyokart Enfarktüsü
5. Hafta Bulaşıcı hastalıklar
6. Hafta Kırıklar, Çıkıklar ve Burkulmalar
7. Hafta Hipertansiyon ve Diyabet hastalıkları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yanıklar, Donmalar, Sıcak ve Güneş çarpmaları
10. Hafta Zehirlenmeler
11. Hafta Senkop , Epilepsi ve Panik atak
12. Hafta Multiple Skleroz ve Ailevi Akdeniz Ateş
13. Hafta Psikiyatrik hastalıklar
14. Hafta Kafa travmaları ve Beyin Kanamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 1 2 2 3 1
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 2 1 1 2 2
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 1 2 2 3 1
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 2 1 1 2 2
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 1 2 2 3 1
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 2 1 1 2 2
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 1 2 2 3 1
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 2 1 1 2 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 1 2 2 3 1
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 1 1 2 2
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 1 2 2 3 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 8 1 18
Sunum / Seminer hazırlama 2 12 1 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 155
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri