SHB 101

Sosyoloji

Dersin Adı: SHB 101 Sosyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Anthony Giddens, Sosyoloji, Ayraç Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Josheph Fichter, Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyolojik bakış açısının diğer sosyal bilimlerle ilişkisini ve ayırt edici yönlerini öğretmek, temel sosyolojik kavramların açılımlarını ve imkânlarını, sosyolojik düşünmenin yöntemini ve mantığını, ve toplumsal yapı, kültür, birey ve toplum ilişkisi konularını öğretmektir.
Dersin Özeti

Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, Sosyoloji biliminin insan yaşamındaki yeri, Yapısı ve genel özellikleri ile toplum, Sosyolojinin alt dalları, Sosyoloji Yöntemi ve Araştırma Teknikleri, Sosyolojinin Tarihçesi, Modern Sosyolojinin Kurucuları, Sosyolojide Yeni Yaklaşımlar, Kültür ve Kültür Kalıpları, Toplumlaştırma Süreci, Aile Kurumu, Ekonomi Kurumu, Eğitim Kurumu, Siyaset Kurumu

Dersin Öğrenim Çıktıları

Sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisini ve sosyolojik yaklaşımın özgün yönlerini öğrenir

Sosyolojinin temel kavramlarını ve konularını tanır

Sosyolojik düşünmenin yöntemi ve mantığı hakkında temel düşünceleri kazanır

Toplumsal yapı ve birey-toplum ilişkisinin boyutlarını öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, Sosyoloji biliminin insan yaşamındaki yeri
2. Hafta Yapısı ve genel özellikleri ile toplum
3. Hafta Sosyolojinin alt dalları
4. Hafta Sosyoloji Yöntemi ve Araştırma Teknikleri
5. Hafta Sosyolojinin Tarihçesi
6. Hafta Modern Sosyolojinin Kurucuları
7. Hafta Sosyolojide Yeni Yaklaşımlar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kültür ve Kültür Kalıpları
10. Hafta Toplumlaştırma Süreci
11. Hafta Aile Kurumu
12. Hafta Ekonomi Kurumu
13. Hafta Eğitim Kurumu
14. Hafta Siyaset Kurumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri