SGV 238

Borçlar Hukuku

Dersin Adı: SGV 238 Borçlar Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yıldırım, Kemal ve Diğ, (2006), Makro iktisat, Seçkin, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı Parasız, İlker,(2006),Makro Ekonomi: Teori ve Politika, Ezgi Kitabevi, Bursa.
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere banka hukuku hakkında temel bilgileri öğretmektir
Dersin Özeti

Bankaların Kurulusu, Yapısı, Bankaların Organları (Genel Kurul, Yönetim Kurulu,Genel Müdür Ve Yardımcıları, Müfettis

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bu dersin sonunda öğrenci, Borçlar Hukukuna hakim olan ilkeleri ve ilgili kavramları açıklayabilir,

2. Borçlar Hukukunun önemini, diğer hukuk dalları ile ilişkisini ve sistematiğini tanır,

3. Borçlar Kanununda yer alan genel hükümleri listeleyebilir ve bunları yorumlayabilir,

4. Borçların kaynaklarından olan hukuki işlemlerin kurulması için gerekli geçerlilik şartlarını tanımlar,

5. Borçlar hukukuna ilişkin karşılaştığı hukuki sorunları analiz edebilme ve problem çözebilme yeteneği gelişir,

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Borçlar hukukunun tanımı ve konusu, sistem ve kaynakları
2. Hafta Borçlar hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi ve borçlar hukukuna hakim olan genel ilkeler
3. Hafta Borç ve borç ilişkisi kavramları ile borç ilişkisinin içerdiği hak ve yükümlülükler
4. Hafta Hak kavramı, hakların çeşitleri, özellikle alacak hakkı
5. Hafta Alacak ve talep kavramları ile borç ve sorumluluk
6. Hafta Eksik borçlar ve borcun konusu olan edim
7. Hafta Hukuki işlem kavramı ve irade açıklaması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Hukuki işlemlerin diğer hukuki fiillerden ayrılması ve hukuki işlemlerin çeşitleri
10. Hafta Kazandırma ve sebep kavramları ile sözleşmeden doğan borçlar
11. Hafta Sözleşmenin kurulması
12. Hafta Sözleşmelerde şekil ve sözleşmenin içeriği
13. Hafta İrade ile beyan arasında istenerek meydana getirilen uygunsuzluk
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 3 4
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 3 3 4 4 4
PY3) PY 03Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 4 3 3 4 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 4 3 3 4 4
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme. 3 3 4 4 4
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme 4 4 3 3 4
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 3 4 4 3 4
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 4 3 4 3 4
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 3 3 4 4
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 4 3 4 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 16 16
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 8 0 8
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 8 0
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri