SGV 236

Sosyal Güvenlik Sosyolojisi

Dersin Adı: SGV 236 Sosyal Güvenlik Sosyolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sevda DEMİRBİLEK; Sosyal Güvenlik Sosyolojisi; Legal Yayıncılık; İstanbul; 2005
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Sosyal güvenliğin sadece hukuki ve iktisadi boyutlarının olmadığı, toplumsal bakımdan etkili olduğu için sosyolojik bir boyutunun da olduğu öğretilmek amaçlanmıştır.
Dersin Özeti

Sosyal güvenlik ve sosyal güvenlik sosyolojisinin kavramsal çerçevesi, sosyal güvenlik, sosyoloji ve sosyal güvenlik sosyolojisinin gelişim süreci, yöntemleri ve sosyal sorun ile ilişkileri, sosyal güvenlik sosyolojisinin ilgi alanları olarak, sağlık, aile, yaşlılık ve yoksulluk konuları sosyal sorun alanları, insan kavramı, yaşam süreci ve temel insan gereksinimleri, sağlık ve hastalık kavramı, davranışı ve sağlığı etkileyen etmenler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal güvenlik sosyolojisinin temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilme

2. Sosyal sorunların sosyal güvenliğe etkilerini bilme

3. Sosyal sorunların sosyolojik temellerini ifade edebilme

4. Sosyal Güvenlikle ilgili Sosyoloji alanlarını bilme

5. Sosyal Güvenlik ve Sosyoloji arasındaki kavramsal yakınlığı anlayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Güvenlik Sosyolojisinin kavramsal çerçevesi
2. Hafta Sosyal Güvenlik Sosyolojisinin gelişim süreci
3. Hafta Sosyal Güvenlik Sosyolojisinin yöntemleri
4. Hafta Sosyal Güvenlik Sosyolojisinin sosyal sorunlarla ilişkisi
5. Hafta Sosyal sorun olgusunun kavramsal ve teorik çerçevesi
6. Hafta Sosyal sorunların endüstri toplumları ve endüstri sonrası toplumlardaki kökenleri
7. Hafta Küreselleşme sürecinde Sosyal Güvenlik Sosyolojisi
8. Hafta Ara SINAV
9. Hafta Sosyal sorun olarak sağlık
10. Hafta Sosyal sorun olarak aile
11. Hafta Sosyal sorun olarak yaşlılık
12. Hafta Sosyal sorun olarak yoksulluk ve işsizlik
13. Hafta Sosyal sorunların temelleri ve sosyolojik boyutlar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 3 4
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 4 4 3 3 4
PY3) PY 03 Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 4 3 4 3 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 3 3 4 4 4
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme 4 3 3 4 4
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme 3 4 3 4 3
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 4 4 3 3 3
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 4 3 4 3 3
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 3 3 4 4
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 4 4 4 3
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 3
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 6 1 7
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri