SGV 236

İnsan Hakları ve Demokrasi

Dersin Adı: SGV 236 İnsan Hakları ve Demokrasi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sevda DEMİRBİLEK; Sosyal Güvenlik Sosyolojisi; Legal Yayıncılık; İstanbul; 2005
Yardımcı Ders Kitabı Ders Notları
Dersin Amacı Sosyal güvenliğin sadece hukuki ve iktisadi boyutlarının olmadığı, toplumsal bakımdan etkili olduğu için sosyolojik bir boyutunun da olduğu öğretilmek amaçlanmıştır.
Dersin Özeti

Sosyal güvenlik ve sosyal güvenlik sosyolojisinin kavramsal çerçevesi, sosyal güvenlik, sosyoloji ve sosyal güvenlik sosyolojisinin gelişim süreci, yöntemleri ve sosyal sorun ile ilişkileri, sosyal güvenlik sosyolojisinin ilgi alanları olarak, sağlık, aile, yaşlılık ve yoksulluk konuları sosyal sorun alanları, insan kavramı, yaşam süreci ve temel insan gereksinimleri, sağlık ve hastalık kavramı, davranışı ve sağlığı etkileyen etmenler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal güvenlik sosyolojisinin temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilme

2. Sosyal sorunların sosyal güvenliğe etkilerini bilme

3. Sosyal sorunların sosyolojik temellerin ifade edebilme 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Güvenlik Sosyolojisinin kavramsal çerçevesi
2. Hafta Sosyal Güvenlik Sosyolojisinin gelişim süreci
3. Hafta Sosyal Güvenlik Sosyolojisinin yöntemleri
4. Hafta Sosyal Güvenlik Sosyolojisinin sosyal sorunlarla ilişkisi
5. Hafta Sosyal sorun olgusunun kavramsal ve teorik çerçevesi
6. Hafta Sosyal sorunların endüstri toplumları ve endüstri sonrası toplumlardaki kökenleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Küreselleşme sürecinde Sosyal Güvenlik Sosyolojisi
9. Hafta Sosyal sorun olarak sağlık
10. Hafta Sosyal sorun olarak aile
11. Hafta Sosyal sorun olarak yaşlılık
12. Hafta Sosyal sorun olarak yoksulluk ve işsizlik
13. Hafta osyal sorunların temelleri ve sosyolojik boyutları
14. Hafta FİNAL
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 5 5 5 5 5
PY2) 4 4 4 4 4
PY3) 4 4 4 4 4 4
PY4) 3 3 3 3 3
PY5) 3 3 3 3 3 3
PY6) 3 3 3 3 3
PY7) 4 4 4 4 4
PY8) 4 4 4 4 4
PY9) 4 4 4 4 4
PY10) 3 3 3 3 3
PY11) 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 2 0 2
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri