SGV 232

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

Dersin Adı: SGV 232 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Kağıtçıbaşı, Çiğdem, 2012: Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Evrim Yay., İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı 2. Cüceloğlu, Doğan, 2012: İnsan ve Davranışı. Remzi, İstanbul.
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, sosyal sistemler içinde var olan insan davranışı ve gelişimini belli başlı sosyal bilim kuramları aracılığı ile incelemektir. Çocukluk döneminden başlayarak, genç yetişkinlik, yaşlılık dönemine ve ölüme kadar olan yaşam döngüsü yukarıdaki kuramsal temelde ele alınacaktır. Kimi sorunların insan davranışları ile ilişkisi incelen
Dersin Özeti

Bebekler, çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerin biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimi; aile, grup, örgüt, topluluk ve toplum gibi sosyal sistemlerin ve bunların birbirleriyle etkileşiminin gelişime etkisi. Bu etkinin kurumsal, gelişimsel, ilişkisel ve fonksiyonel boyutları, ve davranış dinamikleri ile ilişkisi. İnsanlar arası farklılıklar ve bu farklılıkların büyüme ve gelişime etkisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Ekolojik/sosyal sistem çerçevesini tanımlar.

2. İnsanın biyo psikososyal bir varlık olduğunu kavrar.

3. Toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı, sınıf, yoksulluk, ezilme, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi çevre temelli kavramların davranış ve gelişim üzerindeki etkilerini görür ve ilişkilendirir.

4. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin gelişimsel görev ve gelişimsel gereksinmeler ile risk ve koruyucu faktörler hakkında gerekli bilgileri edinir.

5. Sosyal hizmet müdahalesi için kuramsal bir temel oluşturur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre: Dersin Tanıtımı.
2. Hafta İnsan Davranışının Tanımı, Özellikleri ve Sosyal Çevre ile İlişkisi.
3. Hafta İnsan Davranışına İlişkin Kuramlar: Davranışçı Kuram; Sosyal Öğrenme.
4. Hafta İnsan Davranışına İlişkin Kuramlar: Davranışçı Kuram; Öğrenilmiş Çaresizlik, Cinsiyet Rolü.
5. Hafta İnsan Davranışına İlişkin Kuramlar: Bilişsel Kuram; Şemalar, Cinsiyet Farklılıkları.
6. Hafta nsan Davranışına İlişkin Kuramlar: Bilişsel Kuram; Ahlak Gelişimi: Piaget ve Kohlberg.
7. Hafta İnsan Davranışına İlişkin Kuramlar: Çevresel Davranış Modeli
8. Hafta Ara SINAV
9. Hafta Psikolojik Yalnızlık – Sosyal Yalnızlık.
10. Hafta Çocukluk Dönemi: Aile, Okul.
11. Hafta Gençlik Dönemi: Sosyalizasyon (Akran/Arkadaş Grupları, Okul, İş-Meslek).
12. Hafta Orta Yaş Dönemi: İş-Meslek, Toplumsal Çevre, Aile.
13. Hafta Yaşlılık Dönemi: Toplumsal Çevre, Aile.
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 3 4 3 4 4
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme 4 3 3 4 4
PY3) PY 03 Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 4 4 3 3 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 4 3 4 4 3
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme 3 4 3 4 3
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme 4 4 4 3 3
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 3 3 4 4 4
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 3 4 3 4 4
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 3 4 3 4
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 4 3 4 3 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri