SGV 230

Genel Ekonomi

Dersin Adı: SGV 230 Genel Ekonomi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Said KINGIR(2006),Toplam Kalite Yönetimi,nobel yayın,Ankara
Yardımcı Ders Kitabı 2. Hasan ŞİMŞEK(2007),Toplam Kalite Yönetimi;Kuram,ilkeler,uygulamalar,seçkin yayın,Ankara.
Dersin Amacı Çalışma hayatı ve iş ortamının iyileştirilip, geliştirilerek örgüt içerisinde çalışan personelin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve mutluluğunun arttırılmasını hedefleyen bir yaşam tarzını sunmaktır. Çalışanlar arasında işbirliği, uzlaşma ve etkili bir iletişimi sağlamaya yönelik bir örgüt iklimi ve kalite kültürü yaratmaktır.
Dersin Özeti

Kalitenin tanımlanması, kalitenin tarihi gelişim süreci,Toplam kaliye yönetiminin tanımlanması ve ilgili kavramlar,Toplam kalite yönetiminin temel öğeleri,Toplam kalite yönetimini etkileyen temel faktörler,Toplam kalite anlayışı ve kalite maliyetleri,Toplam kalite anlayışında insan faktörü,Dünyada ve Türkiye de toplam kalite yönetimi uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kalite ilkesiyle hareket eden rekabete açık, katılımcı, kalite ve müşteri odaklı bir insan yaratmak

2. Çalışan personeli mutlu etmek, daha mutlu müşteri ve daha mutlu insan yaratmak

3. Örgüt içerisinde insan-birey kalitesinin yükseltilmesini sağlamak

4. Sosyal hayatın ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalitenin tanımlanması,kalitenin tarihi gelişim süreci
2. Hafta Toplam kaliye yönetiminin tanımlanması ve ilgili kavramlar
3. Hafta Toplam kalite yönetim sistemi ve Toplam kalite yönetimine duyulan ihtiyaç
4. Hafta Toplam kalite yönetiminin temel öğeleri
5. Hafta Toplam kalite yönetimini etkileyen temel faktörler
6. Hafta Toplam kalite yönetiminin organizasyon yapısı,uygulanması ve yararlanılan temel araçlar
7. Hafta Toplam kalite anlayışı ve kalite maliyetleri
8. Hafta Ara SINAV
9. Hafta Toplam kalite yönetimin de Deming felsefesini oluşturan 14 ilke ve bu ilkelerin klasik şirket ilkeleriyle karşılaştırılması
10. Hafta Toplam kalite anlayışında insan faktörü
11. Hafta Personelin eğitimi ve geliştirilmesi
12. Hafta Toplam kalite yönetiminde insanı örgüte bağlama ve geliştirme yöntemleri
13. Hafta Dünyada ve Türkiyede toplam kalite yönetimi uygulamaları
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 3 4 3 4 4
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 4 3 3 3 4
PY3) PY 03 Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 4 3 3 4 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme 4 4 3 3 4
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme 3 4 3 4 4
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme. 3 3 4 4 4
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 4 4 3 3 4
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 3 4 3 4 4
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 4 3 3 4
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 4 3 4 4 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 12 0 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri