SGV 228

Çalışma Ekonomisi

Dersin Adı: SGV 228 Çalışma Ekonomisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Genişletilmiş 5. Baskı, Beta Yayınları, 2009.
Yardımcı Ders Kitabı 2. İlker Parasız ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002
Dersin Amacı Çalışma Ekonomisi, insanın iktisadi yaşamındaki istihdam ilişkilerinin ekonomik yönünü ele alır. Bunun içinde mikro ve makro iktisat teorisi araçlarından yararlanılır. İktisadi siyaset ile sosyal siyaset arasındaki irtibat sağlanmaya çalışılır.
Dersin Özeti

Emek piyasası ve özellikleri, emek arzı ve talebi, ücret ve ücret sistemleri ve verimlilik konuları, iş piyasası (teorik olarak ve iş kollarına göre incelenmesi), emek arzı (emek arzını tayin eden unsurlar, istihdam seviyesi ve işgücünün muhtevası), işsizlik, ücretler (kavramsal yaklaşım, ücret teorileri, ücretlerin bünyesi), ücret sistemleri, verimlilik ve eğitim ekonomisini kapsanmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Çalışma yaşamındaki tarafların fayda optimizasyonunu sağlayabilmelerinde teorik olarak hangi süreçlerin ve yöntemlerin alınmasının sağlanmasıdır.

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahiptir.

3. Çalışma hayatının güncel konularını ve sorunlarını tartışma yeterliliğine sahiptir.

4. Proje yürütücüsü ve katılımcısı olarak proje hedeflerine yönelik sorumluluk alır.

5. Çalışma Ekonomisinin temel kavramlarını öğrenerek güncel tartışmalara girebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çalışma ekonomisine giriş.
2. Hafta Ekonomik sistemin bir alt sistemi olarak Çalışma Ekonomisi
3. Hafta Boş zaman teorisi ve emek arzı ve boş zaman teorilerinin sınırlayıcıları
4. Hafta İşgücüne katılma oranı kavram ve kararlar
5. Hafta Türkiye’de işgücüne katılma oranının seyrinin ekonomik ve sosyal analizi
6. Hafta Kısa dönemde emek talebi
7. Hafta Uzun dönem emek talebi
8. Hafta Ara SINAV
9. Hafta Emek talebi esneklikleri ve emek talebini etkileyen faktörler
10. Hafta Türkiye’de istihdamın değerlendirilmesi
11. Hafta Ücretlerin teorileri ve ücretlerin belirlenmesi
12. Hafta Ücret farklılıkları
13. Hafta Eğitim ekonomisi
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 3 4 3 4 3
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 4 3 3 4 4
PY3) PY 03 Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 3 3 4 4 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 4 4 3 3 3
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme 4 4 4 3 3
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme. 3 3 4 4 3
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 4 4 3 3 3
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 4 4 3 3 3
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 3 3 4 4 4
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 4 3 4 3 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 12 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri