SGV 226

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Dersin Adı: SGV 226 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı ÜLKER Y., AVDER E., Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011
Yardımcı Ders Kitabı FEYİZ M.A., Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2009
Dersin Amacı Finansal Tabloları mevcut durumu doğru yansıtacak şekilde hazırlayabilmek, İşletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken kayıtları kavramak, dönem sonu mali tabloların, muhasebe uygulamalarına önemli ölçüde yön veren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, VUK ve TTK çerçevesinde hazırlanmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Muhasebe dışı ve içi envanter işlemleri, varlık hesapları, gelir gider hesaplarının dönem sonu işlemleri, vergi mevzuatı ile uyumlu finansal tabloların düzenlenmesi, Değerleme işlemleri, aktif hesapların değerlemesi, pasif hesapların değerlemesi,gelir tablosu hesap işlemleri,maliyet hesapları,7A-7B seçenekleri,örnek çözümler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Envanter ve değerleme yöntemlerini bilir

2. Dönen ve duran varlıkların değerlemesini yapar

3. Yabancı ve özkaynakların dönem sonu envanter işlemlerini yapar.

4. Gelir ve gider hesaplarının nasıl kapatılacağını öğrenir

5. Enflasyon muhasebesini öğrenir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Muhasebede dönemsonu işlemlerini gerektiren nedenler
2. Hafta Envanterin tanımı, değerleme kuralları
3. Hafta Kasa, alınan çekler, bankalar hesaplarının envanter ve değerlemesi
4. Hafta Hisse senedi, tahviller ve alacak senetleri hesaplarının envanter ve değerlemesi
5. Hafta Alıcılar ve çeşitli alacak hesaplarının envanter ve değerlemesi
6. Hafta Katma değer vergisi ile ilgili hesapların envanter ve değerlemesi
7. Hafta Ticari mallar hesabının envanter ve değerlemesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların envanter ve değerlemesi
10. Hafta Duran varlık hesaplarında düzeltme ve düzenleme kayıtları
11. Hafta Kısa vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi
12. Hafta Özkaynak hesaplarının envanter ve değerlemesi
13. Hafta Gider ve Gelir hesaplarının envanter ve değerlemesi
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 4 3 3 4 1
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme 4 3 3 4 4
PY3) PY 03 Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 3 3 4 4 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 4 4 3 3 4
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme. 4 3 3 4 4
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme. 4 4 3 3 4
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 3 3 4 4 3
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 3 4 3 4 4
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 4 3 3 3
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 4 3 4 3
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 8 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri