SGV 224

Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

Dersin Adı: SGV 224 Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kadir ARICI (1999). Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara. Kadir ARICI (1997). Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara. Sevda DEMİRBİLEK. (2005). Sosyal Güvenlik Sosyolojisi, İstanbul: Legal. Sevda DEMİRBİLEK. (2009
Yardımcı Ders Kitabı Sosyal Politika Bağlamında Sosyal Hizmet, DEÜ Yayın No: 09.1600.0000.000/DK.09.072.471, İzmir. Ali GÜZEL, Ali Rıza OKUR ve Nurşen CANİKLİOĞLU
Dersin Amacı Sosyal güvenliğin kapsamı ve tarihsel gelişimi çerçevesinde günümüz Türkiye`sinde ve Dünya da uygulamalarını kavrayabilmek
Dersin Özeti

Dersin özeti, öğrencilere sosyal güvenlik alanına ilişkin teorik bilgileri öğretmek, sosyal güvenliğin örgütsel ve finansal yapısını tanıtmak ve sosyal güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal güvenlik kavramını tanımlayabilme

2. Sosyal güvenlik sistem ve yöntemlerini bilebilme

3. Sosyal güvenliğin örgütsel ve finansal yapısını kavrayabilme

4. Sosyal güvenliğin ulusal ve uluslararası boyutunu değerlendirebilme

5. Sosyal güvenlik alanında özel olarak korunması gereken grupları tanıyabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çeşitli Yönleriyle Sosyal Güvenlik Kavramı
2. Hafta Sosyal Güvenliği Oluşturan Riskler
3. Hafta Sosyal Güvenlik Yöntemleri 1: Primli Rejim- Sosyal Sigorta
4. Hafta Sosyal Güvenlik Yöntemleri 2: Primsiz Rejim- Sosyal Hizmet, Sosyal Yardım, Sosyal Tazmin, Sosyal Teşvik
5. Hafta Sosyal Güvenliğin Finansal Yapısı
6. Hafta Sosyal Güvenliğin Finansal Prensipleri
7. Hafta Sosyal Güvenliğin Örgütsel Yapısı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sosyal Güvenliğin Anayasadaki Yeri
10. Hafta Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin İncelenmesi - 1
11. Hafta Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin İncelenmesi - 2
12. Hafta Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin İncelenmesi - 3
13. Hafta Sosyal Güvenlikte Güncel Sorunlar ve Tartışmalar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 4 4
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 4 3 3 4 4
PY3) PY 03Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 3 3 4 4 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 4 4 3 3 4
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme. 3 3 4 4 4
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme. 3 4 3 4 3
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 3 4 4 4 3
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 4 3 4 3 3
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 4 3 4 3
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 4 4 3 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 11 0 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 11 0 11
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 9 0 9
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri