SGV 213

İcra- İflas Kamu Alacaklıları

Dersin Adı: SGV 213 İcra- İflas Kamu Alacaklıları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yıldırım, Kemal ve Diğ, (2006), Makro iktisat, Seçkin, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı Parasız, İlker,(2006),Makro Ekonomi: Teori ve Politika, Ezgi Kitabevi, Bursa.
Dersin Amacı |Cebri icra hukukunun genel esasları, cebri icra sisteminin işleyişinin kavratılması, iflas hukuku ile ilgili esasları tespit edebilme.
Dersin Özeti

Cebri icra hukukunun genel esasları, cebri icra sisteminin işleyişinin kavratılması, iflas hukuku ile ilgili esasları tespit edebilme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İcra Hukukunun temel kavramları ve cebri icra türlerini açıklar

2. Kamu Hukukunun temel kavramları ve cebri icra türlerini açıklar

3. Genel haciz yolunda takibin aşamalarını açıklar.

4. Takip talebi, ödeme emri ve haciz işlemlerini açıklar.

5. İcra hukukunun tarihsel gelişimini açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Cebri İcra Hukukunun Konusu, Takip Sistemleri ve Takip Türleri
2. Hafta İcra Teşkilatı ve Borç İçin Takip Hukuku
3. Hafta Hukuki Çareler( Şikayet vd.)
4. Hafta Giriş Muhakemesi
5. Hafta İcra teşkilatının görev ve yetkileri.
6. Hafta Takip konusu.
7. Hafta İtiraz
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İtirazın kaldırılması ve iptal davaları
10. Hafta Borçlunun Maddi Hukuk Yönünden Korunması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
11. Hafta Hacze İştirak,Paraya Çevirme Hakkında Genel Esaslar.
12. Hafta Paraya Çevirme, Paraların Paylaştırılması
13. Hafta İflas kavramı ve iflasa tabi şahıslar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 3 4
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme 4 4 3 3 4
PY3) PY 03Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 3 3 4 4 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 3 4 3 4 4
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme 3 4 3 4 4
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme 4 3 4 4 3
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 3 4 3 3 4
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 3 4 3 4 4
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 3 3 4 4
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 4 3 4 3
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri