SGV 110

Sosyolojiye Giriş

Dersin Adı: SGV 110 Sosyolojiye Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Emine Mutafcı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Anthony Giddens, Sosyoloji, Ayraç yayınları 2. Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir ? ( Çev. Nilgün Çelebi, Anı Yayıncılık) 3. Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, Kitapevi yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Temel sosyolojik kavramları öğrenmek ve Sosyolojinin bizde ve batı´da çıkış şartlarını analiz etmek. Sosyolojik düşünme ve sosyolojik dünya ile ilgili temel kavramları öğrenip, sosyal olaylarda onların nasıl kullanılabileceğine ait bilgi sahip kılmak.
Dersin Özeti

Sosyoloji nedir? Birey ve toplum ilişkisi, Toplum, Toplumsal davranış ve Toplumsal ilişkiler, Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, Kültür.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyolojinin genel çerçevesini tanımlayabilir.

2. Temel sosyolojik kavramları tanımlayabilir.

3. Temel sosyolojik yaklaşımların toplumda nasıl gerçekleştireceğini ifade edebilir.

4. Sosyoloji ve toplum ilişkisinin içeriğini tanımlayabilir.

5. Sosyoloji´nin metot ve anlayış sistemini genel hatlarıyla ifade edebilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyolojinin Tanımı
2. Hafta Sosyolojinin Konusu
3. Hafta Sosyolojinin Tarihçesi
4. Hafta Sosyolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
5. Hafta Toplumsal Yapı ve Özellikleri
6. Hafta Kültür ve Özellikleri
7. Hafta Toplumsal Kurumlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri
10. Hafta Sosyolojinin Kurucu Fikir Adamları ve Görüşleri
11. Hafta Klasik Sosyolojik Teoriler
12. Hafta Çağdaş Sosyolojik Kuramlar
13. Hafta Sosyolojik Güncel Sorunlar ve Tartışmalar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 1 1
PY2) PY 02 Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme 4 3 3 4 1
PY3) PY 03 Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma 3 3 3 1 1
PY4) PY 04 Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 4 3 3 4 1
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme. 3 3 4 3 1
PY6) PY 06. İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme 3 3 4 4 1
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 3 3 4 3 1
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için planlı müdahale sürecini gerçekleştirme 3 3 4 4 1
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 3 3 3 1
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 3 3 3 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri