SGV 104

Genel ve Teknik İletişim

Dersin Adı: SGV 104 Genel ve Teknik İletişim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tutar Hasan, Yılmaz M. Kemal, Erdönmez Cumhur, Genel ve Teknik İletişim, Nobel Yayınları, Ankara, Ocak 2004
Yardımcı Ders Kitabı B Yüksel Haluk, Demiray Uğur, Meslek Yüksekokulları için Genel İletişim, Pegem A Yayınları
Dersin Amacı Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirme, mesleki yazışma teknikleri hakkında bilgilendirme, iletişim tekniklerini karşılaştırarak uygun olanı seçmelerini sağlama ve özgüvenlerini attırabilmek
Dersin Özeti

İletisimin Tanımı, Kapsamı, Amacı, Önemi ve Temel Özellikleri. İletisimin Türleri: Sözlü İletisim ve uygulamaları. İletisimin Türleri: Sözsüz İletisim: Beden Dili, Kılık Kıyafet İletisimin Türleri: Yazılı İletisim. Mesleki İletisimin Anlamı, Önemi, Amacı ve Fonksiyonları. Mesleki İletisimin İsleyisi: Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletisim Mesleki Yazısma Sekilleri. Raporlama Teknikleri ve Görsel İletisim: Form Düzenleme, Grafiksel, Sematik Anlatım Metodları. Sanal Örgütlerde İletisim, Örgütsel İletisimin Araçları, Etkinlik Faktörleri. İletisimin Engelleri ve Bu Engelleri Asma Yolları. Bilgi ve İletisim Teknolojisi Kavramları ve Bu Alandaki Gelismeler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Öğrenci Özgüvenleri artar

2. İletişim tekniklerini ayırt eder

3. Raporlama ve sunum teknikleri arasından en uygunu seçer

4. Örgütsel iletişim hakkında bilgi sahibi olur

5. Sözlü İletişim becerileri artar. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı, İletişimin Tanımı
2. Hafta İletişimin Kapsamı, Amacı, Önemi ve Temel Özellikleri. Tartışma: Günlük Hayatta İletişimin Rolü
3. Hafta İletişimin Süreci- İletişimin Türleri: Sözlü İletişim. Sözlü İletişim Uygulamaları
4. Hafta Sözsüz İletişim: Beden Dili, Kılık Kıyafet vs. Sözsüz İletişim Uygulamaları.
5. Hafta Yazılı İletişim
6. Hafta Mesleki İletişimin Anlamı, Önemi, Amacı ve Fonksiyonları
7. Hafta Mesleki İletişimin İşleyişi: Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Mesleki Yazışma Şekilleri
10. Hafta Raporlama Teknikleri ve Görsel İletişim: Form Düzenleme, Grafiksel, Şematik Anlatım Metodları
11. Hafta Sanal Örgütlerde İletişim, Örgütsel İletişimin Araçları, Etkinlik Faktörleri
12. Hafta İletişimin Engelleri ve Bu Engelleri Aşma Yolları. Kültürel Farklılıkların İletişime Etkileri
13. Hafta Teknolojik İletişim Araçlarının Bireylere Etkileri
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 4 4
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 3 4 4 3 4
PY3) PY 03Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 3 3 4 4 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 4 3 4 3 4
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme. 4 4 3 3 4
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme. 3 4 3 4 3
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 4 3 4 3 3
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 3 4 4 3 4
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 4 3 3 4
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 4 4 3 3 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 14 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 8 0 8
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 10 0 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri