SGV 102

Sosyal Politikaya Giriş

Dersin Adı: SGV 102 Sosyal Politikaya Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mümin AYPARÇASI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Danış, M. Z. (2007). Sosyal Hizmet Mesleği ve Disiplininde Sosyal Politikanın Yeri ve Önemi, Toplum ve Sosyal Hizmet, 18 (2):78-95.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste, sosyal politika disiplininin konusu, sosyal politikanın hedefleri, sosyal politikanın araçları, sosyal hizmet açısından sosyal politikanın anlamı, sosyal hizmet ve sosyal politika ilişkisinin tarihsel arka planı ve sosyal hizmet sosyal politika ilişkisi ve sosyal hizmette planlama konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Sosyal hizmet alanında planlama, politika geliştirme ve sosyal hizmet uygulamalarına yön veren sosyal politikalar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal planlama kavramını tanımlar.

2. Sosyal politika kavramını tanımlar.

3. Sosyal refah ve sosyal adaleti sağlamanın önemini ayırt eder.

4. Türkiye’de sosyal politika uygulamalarını tartışır.

5. Sosyal sorunların en aza indirilmesi ve böylelikle sağlıklı bir toplum meydana getirme sürecini tanımlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Planlama ve önemi
2. Hafta Sosyal politika ve önemi
3. Hafta Sosyal politikanın hedefleri nelerdir?
4. Hafta Sosyal politikanın ulusal düzeydeki araçları nelerdir?
5. Hafta Sosyal politikanın uluslararası düzeydeki araçları nelerdir?
6. Hafta Sosyal hizmet açısından sosyal politikanın anlamı
7. Hafta Sosyal hizmet ve sosyal politika ilişkisinin tarihsel arka planı.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sosyal hizmette planlama.
10. Hafta Beş yıllık kalkınma planlarında sosyal hizmet ve sosyal yardımlar.
11. Hafta Sosyal hizmette kurum politikası
12. Hafta Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal refah politikası geliştirme süreçlerine katılımı.
13. Hafta Genel tekrar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Mesleki bilgiye sahip, teorik bilgiyi çalışma ortamlarında kullanabilir, insan ilişkileri ve iletişim yeteneğine sahip, ekip çalışması yapabilir. 4 3 4 4 4
PY2) PY 02 Kır ve kent ortamlarında, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahiptir. 4 3 3 4 4
PY3) PY 03 Dünya ve Türkiye´deki risk gruplarını tanır ve bilir. 3 3 3 4 4
PY4) PY 04 Riskleri ortadan kaldırmak için koruyucu-önleyici; geliştirici-değiştirici ve tedavi edici-rehabilite edici çalışmaları koordine edebilir. 4 3 3 3 4
PY5) PY 05 Risk gruplarına danışmanlık yapabilme becerisine sahiptir 3 3 3 4 4
PY6) PY 06 Risk gruplarının (çocuk, yaşlı, özürlü, aile, kadın, grup) sebepleri konusunda bilgi sahibidir 3 3 4 4 4
PY7) PY 07 Kamu hukuk mevzuatına, mesleki yönetmelik ve mevzuata hakim, gerektiğinde mevzuatı yorumlar ve uygulamaya aktarır. 3 3 4 3 4
PY8) PY 08 Korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın ve aile konusunda müdahale tekniklerini bilir. 3 3 4 4 3
PY9) PY 09 Aile, kadın, çocuk, genç, özürlü, yaşlı ve ailelerine danışmanlık yapabilme becerisine sahip olur 4 3 3 4 4
PY10) PY 10 Çalışma süresince gerekli doküman, kayıt, belge ve raporları hazırlar, doldurur ve sosyal hizmet konularında bilimsel çalışma yapabilme bilgisine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 1 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 3 11 0 33
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri