SBF 109

Genel Fizik

Dersin Adı: SBF 109 Genel Fizik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Aksel BAYRAM KIRAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Serway I, Serway II
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı,Fiziğin temel konuları olan termodinamik yasaları, elektrik, manyetik ve optik hakkında bilgiler aktarmaktır.
Dersin Özeti

Fiziğin temel konuları olan termodinamik yasaları, elektrik, manyetik ve optik hakkında bilgiler aktarımı; Akılcı, sorgulayan, girişimci, toplumsal duyarlılık, çevre duyarlılığı, farklılıklara saygı gösterme, eleştirel düşünebilme, problem çözme, kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, bilgiyi yönetme, bağımsız çalışma, organize etme ve planlama

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Fiziksel büyüklükleri, vektörleri, iş, güç ve enerji olaylarını karşılaştırabilecektir.

2.       Temel fiziksel büyüklükleri açıklar.

3.       İş, güç, enerji bağıntılarını açıklar.

4.       Elektromanyetizmayı açıklayabilecektir.

5.       Gauss yasasını yorumlar ve Gauss yasasını temel problemlerde uygular

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fiziksel Büyüklükler( Ölçme ve birim sistemleri)
2. Hafta Vektörler I ( Vektörel ve skaler büyüklükler)
3. Hafta Vektörler II (Vektörel ve skaler işlemler)
4. Hafta Kinematik I ( Kinematik değişkenler ve hareket )
5. Hafta Kinematik II (Atışlar)
6. Hafta Dinamik I ( Newton’un hareket yasaları)
7. Hafta Dinamik II ( Newton’un hareket yasaları uygulamaları)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İş, güç, enerji II ( İş, güç, enerji uygulamaları)
10. Hafta Elektrostatik I (Coulomb yasası, elektrik alan ve elektriksel potansiyel ve sığa)
11. Hafta Elektrostatik II (Elektrostatik uygulamaları)
12. Hafta Akım ve Direnç I ( Amper yasası, Kirchoff yasası, Ohm yasası ve Joule yasası)
13. Hafta Akım ve Direnç II ( Akım ve direnç uygulamaları )
14. Hafta Manyetik Alan ( Alan çizgileri ve manyetik akım)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 2 2 1 2 2
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 2 1 2 2 1
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 2 2 1 2 2
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 3 3 3 3 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 3 3 3 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara 3 4 3 3 3
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4 4 4 4 3
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 3 3 4 3 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 3 2 2 3
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 3 3 3 3 3
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 4 3 4 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 2 1 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri