SBF 105

Besin Sağlığı ve Beslenme İlkeleri

Dersin Adı: SBF 105 Besin Sağlığı ve Beslenme İlkeleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Baysal, "Beslenme" Hatiboğlu yayınevi, Ankara, 2004,
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Gıda kimyası,besinteknolojileri,toplubeslenme,hijyen ve çevre sağlığı,besinöğeleri,besinlerin bileşimleri konusunda temel bilgileri vererek öğrencilerin bu bilgileri kullanarak yeterli ve dengeli beslenme esaslarını öğrenmesi
Dersin Özeti
Tüketiciler için sağlıklı ve dengeli beslenme koşulları, büyüme ve gelişme ile beslenme ve sağlık ilişkileri, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık kavramları, hayvansal kökenli gıdaların beslenmedeki önemi, bileşimi, beslenme ilkeleri ve toplu beslenme teknikleri, beslenme ve sağlık-toplum ilişkisi, dengeli beslenme ilkeleri, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları, et (kırmızı et, beyaz et), süt, su ürünleri, yumurta ve balın bileşimi, beslenmede hayvansal kökenli gıdaların önemi, besinlerin hazırlanması ,saklanması,işlenmesi,yemekplanlama,özel durumlarda beslenme.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Sağlıklı ve dengeli beslenme koşullarını ana hatlarıyla belirtmek
Beslenmesinin büyüme,gelişme ve sağlık üzerine etkilerini izah etmek
Dengeli beslenme ilkelerini sıralamak
Yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan sorunları tanımlamak
Besin öğelerini sıralamak ve vücut çalışmasında etkinliklerini söylemek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Beslenme ve sağlık
2. Hafta Karbonhidratlar ve lipitler
3. Hafta Proteinler
4. Hafta Nükleik asitler, Enzimler
5. Hafta Enerji metabolizması ve Hormonlar ve Metabolizma
6. Hafta Su ve mineraller
7. Hafta Vitaminler
8. Hafta ara sınav
9. Hafta Besin grupları
10. Hafta Katkı öğeleri, Besinlerin işlenerek saklanması, İçecekler
11. Hafta Diyet posası,Bitkisel kimyasallar ve işlevsel besinler
12. Hafta Probiyotikler,yemek planlama
13. Hafta Gebe ve emzikli kadınlarla çocukların beslenmesi
14. Hafta Yaşlı, işçi ve sporcuların beslenmesi, zayıflık ve şişmanlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hemşirelik alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 2 3 3 4 3
PY2) Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 2 2 3 3 5
PY3) Birey, aile ve topluma hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik bakımını verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder. 3 4 5 4 3
PY4) Hemşirelik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır. 3 3 4 4 5
PY5) Hemşirelik etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterip; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3 3 3 2 2
PY6) Mesleki sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 123
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri