SBF 105

Besin Sağlığı ve Beslenme İlkeleri

Dersin Adı: SBF 105 Besin Sağlığı ve Beslenme İlkeleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Zeliha Şebnem ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Beslenme İlkeleri - DORA Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Beslenme ve Sağlık - PALME Yayınları
Dersin Amacı Gıda kimyası,besinteknolojileri,toplubeslenme,hijyen ve çevre sağlığı,besinöğeleri,besinlerin bileşimleri konusunda temel bilgileri vererek öğrencilerin bu bilgileri kullanarak yeterli ve dengeli beslenme esaslarını öğrenmesi sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti
Bu derste özet olarak;
Gıda kimyası,
Besin teknolojileri,
Toplu beslenme,
Hijyen ve çevre sağlığı,
Besin öğeleri ve besinlerin bileşimleri,
Yeterli ve dengeli beslenme esasları konusunda öğrenciye temel düzeyde bilgi verilecektir.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1) Sağlıklı ve dengeli beslenme koşullarını ana hatlarıyla belirtmek
2) Beslenmesinin büyüme,gelişme ve sağlık üzerine etkilerini izah etmek
3) Dengeli beslenme ilkelerini sıralamak
4) Yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan sorunları tanımlamak
5) Besin öğelerini sıralamak ve vücut çalışmasında etkinliklerini söylemek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Beslenme ve sağlık
2. Hafta Karbonhidratlar ve lipitler
3. Hafta Proteinler
4. Hafta Nükleik asitler, Enzimler
5. Hafta Enerji metabolizması ve Hormonlar ve Metabolizma
6. Hafta Su ve mineraller
7. Hafta Vitaminler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Besin grupları
10. Hafta Katkı öğeleri, Besinlerin işlenerek saklanması, İçecekler
11. Hafta Diyet posası,Bitkisel kimyasallar ve işlevsel besinler
12. Hafta Probiyotikler,yemek planlama
13. Hafta Gebe ve emzikli kadınlarla çocukların beslenmesi
14. Hafta Yaşlı, işçi ve sporcuların beslenmesi, zayıflık ve şişmanlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 2
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 2 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 3 4 4 2
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 3 3 2 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 2 3 2 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 2 2 2 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 1 2 1 2 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2 1 2 1 2
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1 2 1 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri