SBF 103

Anatomi

Dersin Adı: SBF 103 Anatomi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Dr Teoman İSMAİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli,Proje
Önerilen Ders Kitabı 1.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi (2 cilt), Nobel Tıp Kitabevleri, 2006 2.Mehmet Yıldırım Resimli İnsan Anatomisi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2012 3.Prof. Dr. Cem Kopuz, İnsan Anatomisi Renkli Atlası Lokomotor Sistem, Güneş Kitabevi,2013
Yardımcı Ders Kitabı 1.Gilroy et al, Atlas of Anatomy, Thieme Publishing, 2008 2. Prof. Dr.SEZGİN İLGİ,Dorland`s Gray`s Anatomi Cep Sözlüğü/Atlası, Güneş Kitabevi, 2010
Dersin Amacı Bu dersin amacı; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Bu dersin sonunda öğrenciler,

Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi 
Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları,Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Sindirim Sisteminin Ve Ürogenital Sistemin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek

2.Sinir Sisteminin, Endokrin Sistemin Ve Duyu Organlarının Anatomik Yapısını Ayırt Etmek

3.Dolaşım Sisteminin, Solunum Sisteminin Ve Toraksın Anatomik Yapısını Ayırt Etmek

4.Kas Ve İskelet Sisteminin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek

5.İnsan Vücudunun Temel Yapısını Ayırt Etmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar
2. Hafta Hücrenin yapısı ve çeşitleri
3. Hafta İskelet sistemi
4. Hafta Kas sistemi
5. Hafta Kan ve sıvı-elektrolitler
6. Hafta Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar
7. Hafta Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Toraks ve memenin yapısı
10. Hafta Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları
11. Hafta Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları
12. Hafta Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları
13. Hafta Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları
14. Hafta Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 5 4 4 5 3
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 3 3 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 5 4 5 3 5
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 5 4 5 5 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 5 4 5 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 5 4 3 5 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 5 5 3 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 4 3 4 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 3 4 4 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 5 4 3 5 4
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 5 3 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 8 1 18
Sunum / Seminer hazırlama 2 12 1 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 0 9 10
Toplam İş Yükü (Saat) 155
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri