SBF 101

Psikolojiye Giriş

Dersin Adı: SBF 101 Psikolojiye Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Gökhan KANDEMİR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Morris, C. (2002). Psikolojiyi Anlamak (3.Baskı), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Dersin Amacı Dersin amacı,. Psikoloji biliminin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, İnsanların niçin ve nasıl davrandıklarını incelemek, bu yolla, insanların kendilerini ve başkalarını daha iyi anlamalarına yardım etmektir.
Dersin Özeti

Bu ders, Psikolojinin tanımı, amacı ve yararlarının ortaya konulmasını; davranışın biyolojik temellerinin tanımlanmasını; insanın bilişsel ve kişilik gelişiminin incelenmesini; bireyin ruh sağlığını korumada kullandığı savunma mekanizmalarını; duygularını ve heyecanlarını; insanı harekete geçiren güdüler, ihtiyaçlar ve dürtülerin açıklanmasını; dikkat ve algı yasalarının betimlenmesini; öğrenme, bellek, zeka, çoklu zeka, duygusal zeka konularının incelenmesini ve bireyin davranışları üzerindeki toplumsal etkilerin ortaya konulmasını içermektedir.       

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İnsanı çeşitli özellikleriyle tanır,  İnsan davranışlarının içsel ve dışsal nedenlerini anlar, kendi kişilik özelliklerini tanımlar, insanı harekete geçiren güdüleyicileri bilir

2. Dikkat ve algı yasalarının davranışlar üzerindeki etkilerini bilir

3. Zekânın özelliklerini bilir ve önemini kavrar

4. Etkili iletişim becerilerine sahip olur

5. Sosyal ortamda bireyin davranışlarını betimleyebilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Psikoloji bilimin ilgi alanları, amaçları ve araştırma yöntemleri
2. Hafta Araştırmalarda cinsiyet, ırk ve kültür etkenleri, psikolojide etik
3. Hafta Psikolojinin bir bilim alanı olarak gelişmesi
4. Hafta Nöronlar, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi
5. Hafta İç salgı sistemi ve davranış genetiği
6. Hafta Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
7. Hafta Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bilinçte doğal değişmeler (düş kurma ve fantezi, uyu ve rüya) ve yapay değişmeler (meditasyon ve hipnoz)
10. Hafta Bilinçte ilaçla ortaya çıkan değişmeler (madde kullanımı, depresanlar ve stimulanlarhalüsinojenler ve mariyuana)
11. Hafta Klasik ve edimsel koşullanma ve ikisinin karşılaştırılması
12. Hafta Bilişsel öğrenme, gözleyerek öğrenme, hayvanlarda bilişsel öğrenme
13. Hafta Görsel ve işitsel bilgilerin belleğe kaydedilmesi nasıl gerçekleşiyor? Kısa ve uzun süreli bellekler (KSB ve USB) nedir? Bu belleklerde kodlama, depolama ve geri getirme nasıl gerçekleşir? Otobiyografik bellek nedir?
14. Hafta Bellekte özel konular: Flaş anılar ve belleğimizi geliştirme yolları, Belleğin biyolojik kökenleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Psikoloji alanına özgü kavram ve kuramları bilir ve edindiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri yönetim alanında uygular 3 3 4 5 5
PY2) Yönetim alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahip olur 4 3 5 4 4
PY3) Yönetim Bilimi alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahip olur 4 4 5 5 5
PY4) Yönetim etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır 3 3 4 4 4
PY5) Yönetim etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır 3 3 4 5 5
PY6) Yönetimin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir 4 5 4 4 5
PY7) Yönetim ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar 5 3 5 5 5
PY8) Farklı disiplinlerle işbirliği içinde olur 5 4 5 5 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 4 5 4 5
PY10) Yönetim alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır 3 4 3 4 5
PY11) Yönetim Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 5 3 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 1 0 12
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri